Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypomnienia tekstu z Księgi proroka Izajasza: „Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości do swojej winnicy…” (Iz 5, 1). Również Chrystus odwołuje się do tego motywu (por. Mk 12, 1-9). Opowiedziana przez Niego przypowieść dotyczy narodu wybranego, ale nie tylko. Umiłowaną winnicą jest człowiek, który, dzięki pracy nad sobą, przynosi dobre owoce lub też zaprzepaszcza otrzymane od Boga dary. A Bogu zależy na tym, by człowiek stworzony na jego obraz i podobieństwo (Rdz 1, 27), nieustannie ten obraz i podobieństwo dopełniał swym własnym wysiłkiem, żyjąc w prawdzie, w wolności, a nade wszystko w klimacie miłości Boga i braci. [Czytaj dalej]

VII Międzynarodowy Festiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej Częstochowa – Koziegłowy 2014 odbędzie się w dniach 4 – 5 października, sobota – niedziela na Jasnej Górze i w Koziegłowach.  Festiwal odbywa się pod patronatem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Organizatorami są: Stowarzyszenie Śpiewacze Pochodnia z Częstochowy oraz Rada i Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy. [Czytaj dalej]

+

28 września 2014 r., w wieku 92 lat

odeszła do Pana

Śp. MARIANNA BŁASIŃSKA

Mama Ks. Józefa Błasińskiego,

proboszcza parafii w Masłowicach

 

POGRZEB

1 października 2014 r. (środa), godz. 11.30,

w parafii Wielgomłyny

 

+++

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy,

okaż miłosierdzie Twojej służebnicy Marianny,

 którą na tym świecie zaliczyłeś do Twojego ludu

i przyjmij ją do grona Twoich Świętych

w królestwie pokoju i światła.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej we współpracy z Caritas Polska realizuje Program EMBARGO mający na celu zagospodarowanie nadwyżek produktów rolnych: owoców i warzyw wycofanych z rynku w konsekwencji rosyjskiego embagra. Obecnie Caritas Częstochowska dystrybuuje otrzymane od sadowników jabłka w ilości 40 ton. Produkty są najwyższej jakości, mają świadectwo Inspekcji Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych. Przekazujemy je nieodpłatnie do jadłodajni, świetlic środowiskowych, ośrodków dla najuboższych, ośrodków dla młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo, ośrodków dla osób uzależnionych. Pomoc udzielaną w ramach programu EMBARGO kierujemy również do osób indywidualnych i rodzin, których sytuacja finansowa jest trudna. Owoce i warzywa dystrybuujemy przez parafie naszej archidiecezji. Działania Caritas są wsparciem dla osób biednych jak również pomocą dla producentów warzyw i owoców. Charakter pomocy jest tymczasowy, co oznacza że trwa do wyczerpania zapasów.

Info i foto za Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Nasz dodatek diecezjalny „Niedziela Częstochowska” można znaleźć także na portalu społecznościowym Facebook. Zachęcam do przesyłania informacji i zdjęć  z życia naszych parafii, które będą umieszczanie na stronie naszej archidiecezji oraz na profilu „Niedzieli Częstochowskiej”  na Facebooku. Informacje można przesyłać na ks.frukacz@gmail.com Po zredagowaniu w odpowiedniej formie w miarę możliwości będą one zamieszczane na obu nośnikach informacji.

Zobacz TUTAJ

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z naturalnego planowania rodziny, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 5 października, w parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu (Bazylika Mniejsza). Początek o 16:00 w salce parafialnej. Zajęcia poprowadzi mgr Monika Gwóźdź, doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wstęp wolny.

Info: Paweł Kmiecik

Czuwanie w intencji ochrony życia i praw rodziny odbędzie się w nocy z 3 na 4 października w parafii św. Jana Kantego w Częstochowie.  O czuwanie to apelowała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.  W  parafii św. Jana Kantego w Częstochowie czuwanie to podejmuje Domowy Kościół.

Info ks. Roman Rataj

APEL POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ŻYCIA

PLAKAT DO POBRANIA

Duszpasterstwo Akademickie „Emaus” zaprasza 6 i 7 października na godz. 19.00 na rekolekcje na dobry początek. Poprowadzi je ks. Piotr Pawlukiewicz. Ksiądz Piotr poruszy tematy: Jak być człowiekiem? Jak być kobietą, jak mężczyzną? Częstochowscy studenci uczestnicząc w rekolekcjach powierzą Panu Jezusowi nowy rok zmagań naukowych.

Duszpasterstwo Akademickie „Emaus”  zaprasza na Mszę Świętą inaugurującą rok akademicki  2014/2015, która zostanie odprawiona 12 października 2014 r. o godzinie 20.00 w kościele przy ul. Kilińskiego 132. Uroczystości będzie przewodniczył Ks. Abp dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski. Przedstawiciele świata akademickiego będą modlić się w intencji profesorów, studentów i pracowników częstochowskich uczelni  o dary Ducha Świętego na nowy rok nauki.

Ks. Grzegorz Szumera

Duszpasterz akademicki

Proboszcz parafii akademickiej św. Ireneusza w Częstochowie

Stowarzyszenie Hospicyjne Ziemi Częstochowskiej zaprasza do włączenia się do akcji sadzenia cebulek żonkili. 2 października o godz. 11.00 w ogrodach Hospicjum Częstochowskiego zgromadzą się wszyscy, dla których Hospicjum nie jest obojętne. Sadzenie cebulek żonkili rozpoczyna Kampanię Pola Nadziei. Gościem Oli Mieczyńskiej w Radiu Fiat była 26 września Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Info i foto za Radio Fiat