Międzynarodowa Agencja Prasowa „Zenit” opublikowała w swoim dzisiejszym serwisie depeszę o Mszy św. w intencji dziennikarzy i ludzi mediów, której 23 stycznia przewodniczył abp Wacław Depo metropolita częstochowski.

Depeszę w języku włoskim można przeczytać TUTAJ

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela, Zenit

Rekolekcje „Stajemy się rodzicami” przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie przygotowują się do rodzicielstwa. W sposób szczególny dedykowane dla małżonków „w drodze” czyli będących już w ciąży. Rekolekcje te są jedyną tego typu „Duchową Szkołą Rodzenia” w pigułce.Chcemy zwrócić uwagę na sytuacje szczególne gdy pojawia się „mały człowiek” i życie rodziców wywraca się do góry nogami – jak w tym wszystkim nie zapomnieć o jedności małżeńskiej, jak nie zatracić się wżyciu duchowym. Jak nie przytłoczyć się sprawami „mleczno-pieluszkowymi” zapominając o całej reszcie świata. I wreszcie o ogromnej roli męża w tym czasie.

Prowadzący są małżonkami i rodzicami. Jedno z nas jest dyplomowanym instruktorem szkoły rodzenia.

Rekolekcje odbędą się w DOM-u Ruchu Światło-Życie w Częstochowie w dniach 05.02(godz. 17.00) – 08.02(godz.14.00) 2015 r.

Info: Ruch Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej

DSC_0083

„Jedność chrześcijan to jest pragnienie Serca Jezusowego”- mówił abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który wieczorem 25 stycznia przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie. Eucharystia, na której byli obecni przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, zakończyła  częstochowskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ

[Czytaj dalej]

W Parafii św. Jana Berchmansa w Gorzkowie – Trzebniowie, 23 stycznia, po raz pierwszy został zorganizowany Dzień Skupienia dla narzeczonych. Wieczorem narzeczeni zgromadzili się w przed Najświętszym Sakramentem.   Adorując Jezusa dziękowali za swoje powołanie do założenia rodziny, za dar bycia mężczyzną i kobietą,  skorzystali z sakramentu pokuty oraz wysłuchali konferencji ascetycznej dotyczącej powołania mężczyzny i kobiety do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Na koniec dnia skupienia zawierzyli się  Maryi śpiewając Apel Maryjny oraz całując relikwie św. Jana Berchmansa, patrona także ludzi młodych.

Ks. Bogumił Kowalski

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka !

 

Od pierwszej niedzieli Adwentu przeżywamy w Polsce rok duszpasterski pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Celem podstawowym tego czasu jest ukształtowanie w nas postawy nawrócenia, która owocuje posłuszeństwem Bogu  i postępowaniem według Jego woli. O potrzebie radykalnego nawrócenia, a zarazem wiary w Ewangelię mówi nam dzisiejsza Liturgia słowa Bożego.

1. Chrześcijanin człowiekiem nawrócenia

Historia proroka Jonasza i grzesznego miasta Niniwy ukazuje przede wszystkim oblicze Boga, który nie pragnie śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie wieczne. Bóg, który przez proroka zapowiada karę a później odstępuje od jej wykonania z powodu nawrócenia i pokuty mieszkańców Niniwy, okazuje się Bogiem litości i miłosierdzia. Zauważmy przy tym, że na nawrócenie mieszkańców Niniwy składają się dwa etapy. Pierwszy obejmuje wnętrze człowieka, jego myślenie,  a wyraża się w postawie wiary, drugi natomiast dotyczy postępowania. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, dlatego ogłosili post i pokutę czyli z ufnością zwrócili się do Boga a jednocześnie odwrócili się od złego postępowania. [Czytaj dalej]

+

22 stycznia 2015 r., w wieku 77 lat

w 54 roku kapłaństwa

Odszedł do Pana

Śp. ks. kan. STANISŁAW ŚWIĄTEK

ur. 13 XI 1937 r., w Poniku, święcenia prezbiteratu 29 VI 1960 r.

emerytowany proboszcz

parafii pw. św. Macieja Apostoła

w Kruszynie

Uroczystości Pogrzebowe:

Msza św. w kościele parafialnym w Kruszynie – piątek, 23  stycznia 2015 r., godz. 18.00Przewodniczy Ksiądz Arcybiskup Senior Stanisław Nowak

Msza św. w kościele parafialnym w Janowie – sobota, 24 stycznia 2015 r., godz. 11.00 i przejście na cmentarz parafialny w Janowie. Przewodniczy Ksiądz Biskup Antoni Długosz

*****

Miłosierny Boże, spraw,

aby Twój sługa,

prezbiter Stanisław

którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

24 stycznia wspominany jest św. Franciszek Salezy, patron dziennikarzy. Na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież Franciszek wystosował orędzie na temat: „Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości”. Słowo do dziennikarzy przygotował także ks. abp Wacław Depo, Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. W Radiu Fiat mówił m.in. o odpowiedzialności za słowo, jaka na dziennikarzach spoczywa.

„Niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinna być dniem modlitwy i świętowania. Wypełnia ona duchową prawdę Bożego przykazania: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – czytamy w Apelu o poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie niedzieli. 20 stycznia podpisali go przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Sygnatariusze ekumenicznego apelu o świętowaniu niedzieli zwracają uwagę na potrzebę odkrycia na nowo wartości „wspólnotowego świętowania w duchu wiary, którego istotnym wyrazem jest modlitewne zgromadzenie wokół daru Bożego Słowa oraz Sakramentu”. [Czytaj dalej]