Ks. mgr lic. Daniel Krzysztof Kusa mianowany notariuszem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie (30.09.2014).

Ks. mgr Rafał Józef Grzesiak mianowany referentem Referatu Katechetycznego w Wydziale Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego (26.06.2014).

O. Andrzej Konopka OP mianowany dyrektorem Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Wydziale Personalno-Administracyjnym Kurii Metropolitalnej w Częstochowie (28.10.2014); 97-540 Gidle, Plac Dominikański 6, tel. 34/ 327 21 23, gidle@dominikanie.pl

Ks. mgr Jacek Michalewski, proboszcz parafii Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie, mianowany diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej (15.10.2014).

Ks. mgr lic. Mariusz Frukacz, mianowany dyrektorem Referatu Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej w  Wydziale Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie (17.10.2014).

Nominacje sądowe

Ks. kanonik dr Krzysztof Dziub otrzymał od Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego dra Wacława Depo delegację do zezwalania  osobom objętym sądowym zakazem zawierania małżeństwa na zawarcie nowego małżeństwa (22.09.2014).

Ks. mgr lic. Mariusz Bakalarz mianowany sędzią diecezjalnym Sądu Metropolitalnego w Częstochowie (22.09.2014).

Ks. mgr inż. lic. Damian Kwiatkowski mianowany sędzią diecezjalnym Sądu Metropolitalnego w Częstochowie (22.09.2014).

 

Pozostałe nominacje za Okólnikiem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

Biskup nominat diecezji kieleckiej Jan Piotrowski udzielił „Niedzieli” wywiadu, w którym mówi o misyjności Kościoła, stylu posługi biskupiej i wyzwaniach duszpasterskich. Czym jest czyściec? – pyta na łamach „Niedzieli” ks. Marek Łuczak i cytuje  ks. Krzewickiego, który tłumaczy jego istotę złożonością ludzkiej natury. [Czytaj dalej]

(Fot za www.niedziela.pl)

W uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada na cmentarzu św. Józefa w  Częstochowie Mszy św. o godz. 14 będzie przewodniczył abp Wacław Depo.  We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) – 2 listopada  o godz. 10 w archikatedrze zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za zmarłych. Liturgię będzie celebrował również Metropolita Częstochowski. [Czytaj dalej]

Przed uroczystością Wszystkich Świętych w Parafii Dzietrzniki została oddana do użytku i uroczyście poświęcona kaplica przedpogrzebowa. Ten wspaniały obiekt sakralny powstał dzięki ofiarności wielu parafian i przy zaangażowaniu grupy aktywnych wiernych. [Czytaj dalej]

Gdy 26 października 1901 roku wysypano pierwszą taczkę pod fundamenty na świątynnym placu budowy, nikt nie przypuszczał, że wznoszona świątynia stanie się kiedyś Bazyliką Archikatedralną. Nikt z budowniczych nie spodziewał się, że ponad wiek później wierni Archidiecezji Częstochowskiej będą w niej obchodzić rocznicę poświęcenia swojej Archikatedry. Końcówka października zawsze jest dla wiernych Archidiecezji okazją do wspomnień. [Czytaj dalej]

W dniu dzisiejszym tj. 29 października Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo metropolita częstochowski przebywał na terenie diecezji sosnowieckiej wchodzącej w skład naszej Metropolii Częstochowskiej. Uczestniczył w pogrzebie sp. Kazimiery Olejniczak przewodnicząc Eucharystii oraz wygłaszając słowo Boże w kościele Nawiedzenia NMP w Będzinie przy licznie zgromadzonej wspólnocie kapłańskiej oraz wiernych. Pod koniec Eucharystii w związku z pożarem katedry sosnowieckiej wyraził solidarność z diecezja sosnowiecka, jej pasterzami oraz obecnymi kapłanami w tym bolesnym doświadczeniu jakie dotknęło  Kościół  sosnowiecki. [Czytaj dalej]

Spłonął dach bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Największej Maryi Panny w Sosnowcu. W nocy wybuchł tam pożar, w wyniku którego zawaliły się także dwie wieże. Ogień udało się już opanować. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Wiadomo, że ogień pojawił się od strony ołtarza. Diecezja sosnowiecka jest częścią metropolii częstochowskiej stąd apel abp. Wacława Depo o solidarność z sosnowiczanami.

„Zwracam się z prośbą do wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich o jedność w wierze i modlitwie zawierzenia Bogu wbrew tym bolesnym doświadczeniom, wśród różnych wyzwań i niepokojów życia współczesnego, bądźmy solidarni z Kościołem sosnowieckim, jego pasterzami: biskupem Grzegorzem i biskupem Piotrem, kapłanami, osobami konsekrowanymi, wiernymi świeckimi, aby duchowo i materialnie odnowić w przyszłości oblicze tej wspaniałej świątyni. Dlatego niech święci patronowie diecezji sosnowieckiej: św. Albert Chmielowski i Rafał Kalinowski przyczynią się za odnową tej katedry. Dziś szczególnie będziemy się modlić w naszej archikatedrze w intencji naszego Kościoła siostrzanego jakim jest Kościół sosnowiecki. Dlatego z darem modlitwy i błogosławieństwem pozdrawiam wszystkich, przeżywających ten dramat, a zwłaszcza wiernych Kościoła sosnowieckiego. Jeszcze raz zwracam się z prośbą do moich ukochanych diecezjan o wszelką pomoc duchową i materialną w przyszłości.”

Początek Mszy św. połączonej z modlitwą za Kościół sosnowiecki dziś o godzinie 18.00 w archikatedrze częstochowskiej. Transmisja na antenie Radia FIAT.

(Bp Teodor Kubina, fot. archiwum „Niedzieli” )

28 października 1925 r. papież Pius XI bullą „Vixdum Poloniae Unitas” powołał do istnienia Diecezję Częstochowską. Katedrą został kościół Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w Częstochowie.  Znaczenie miasta w życiu religijnym kształtowało się pod wpływem  Jasnej Góry. Uroczystości o wymiarze ogólnonarodowym, gromadzące rzesze wiernych w Częstochowie, wymagały stałej obecności przedstawiciela Episkopatu Polski. Celem tworzenia nowych diecezji, zarówno w 1925 r. jak i współcześnie jest  duszpasterstwo.

16 listopada 1925 r. Administratorem apostolskim Diecezji został bp Stanisław Zdzitowiecki.  21 listopada tegoż roku biskupem pomocniczym, wikariuszem generalnym i oficjałem Sądu Biskupiego został Władysław Krynicki. 14 grudnia 1925 r. Ks. dr Teodor Kubina mianowany został pierwszym biskupem częstochowskim.

O szczegółach dziękczynienia za to ważne wydarzenie z Arcybiskupem Metropolitą częstochowskim Wacławem Depo rozmawiała Angelika Sitek.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Info Radio Fiat