„Gromadź swych parafian wokół ołtarza, aby wszyscy starsi i młodzi, ubodzy i bogaci, gorliwi i obojętni religijnie, odnajdowali w Eucharystii źródło uświęcenia życia i poprzez nią oddawali chwałę Ojcu” – mówił ks. prał. Andrzej Walaszczyk, dziekan dekanatu blachowieńskiego, 27 lipca podczas uroczystego wprowadzenia w progi kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Blachowni, nowego proboszcza, którym z woli, abp Wacława Depo -Metropolity Częstochowskiego, został mianowany ks. Krzysztof Krulik, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Blachowni.


[Czytaj dalej]

Naprotechnologia to metoda walki z chorobą niepłodności. Dzięki wysokiej skuteczności ta metoda zyskała zwolenników na całym świecie, również w Polsce. Prezentujemy świadectwo polskiego małżeństwa, które zdecydowało się na rozpoczęcie leczenia niepłodności za pomocą metody naprotechnologii, owocem leczenia jest ich córeczka – Sara. Z gośćmi rozmawia red. Anna Przewoźnik.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Zwracam się do Czcigodnych Księży i osób odpowiedzialnych za konkretne instytucje w naszej Archidiecezji z prośbą o przesyłanie na adres administrator@archiczest.pl informacji na temat wszelkich zmian, które dotyczą parafii, instytucji, a które należy umieścić na stronie internetowej naszej Archidiecezji. Strona naszej Archidiecezji wymaga zamieszczenia  wielu danych aktualnych.

Wszystkie zmiany dotyczące danych administracyjnych parafii, danych personalnych, numerów telefonów, adresów e-mail czy też stron internetowych parafii będą stopniowo zamieszczane i aktualizowane od 1 września b.r.

Również, od 1 września br., zapraszam   do współpracy przy tworzeniu strony archidiecezjalnej. Jeśli dzieje się coś ciekawego, ważnego w parafii, dekanacie czy regionie proszę o informacje, zdjęcia, plakaty itd. przynajmniej tydzień wcześniej. Również można przesyłać relacje (najlepiej  zaraz po wydarzeniu lub na następny dzień) z wydarzeń parafialnych oraz zdjęcia, z podaniem autora tekstu i zdjęć. Relacje z wydarzeń, po opracowaniu redakcyjnym, zostaną zamieszczone na naszej stronie

Z wyrazami szacunku

Ks. Mariusz Frukacz

Administrator strony internetowej Archidiecezji Częstochowskiej

„Idźmy za św. Jakubem do Jezusa. Patrzmy na życie tego Apostoła i uczmy się od niego jak budować nasze życie”. – mówił w homilii ks. dr Krzysztof Dziub oficjał Sądu Metropolitalnego w Częstochowie, który wieczorem 25 lipca z okazji uroczystości ku czci św. Jakuba przewodniczył Mszy św. w kościele  pw. św. Jakuba Apostoła w Częstochowie. [Czytaj dalej]

+

24 lipca, w czwartek, w wieku 61 lat

odszedł do Pana

Ks. kan. mgr STANISŁAW ŁADOCHA

długoletni proboszcz parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach

ur. 13 . 11. 1953 r., Bolesławiec Śląski   Prezb. 18. 05.  1980 r.

Eksporta: Niedziela – 27 lipca godz. 19.00 w kościele parafialnym w Makowiskach

Pogrzeb: Poniedziałek -  28 lipca godz. 11.00 w kościele parafialnym w Makowiskach

Po Mszy św. przewiezienie ciała Zmarłego na cmentarz w Gościszowie koło Bolesławca Śląskiego, w Parafii NMP Częstochowskiej

******

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa,

prezbiter Stanisław
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W audycji powracamy do Europejskiego Spotkania Młodych 2014, spotykamy młodą rodzinę, która przybyła na Forum do Częstochowy z ósemką swoich dzieci. Wysłuchamy także świadectwa ks. Michela Remery, sekretarza Komisji Katechezy, Szkół i Uniwersytetów Rady Konferencji Episkopatów Europy.

POSŁUCHAJ AUDYCJI

Dziś (24 lipca) mija 70. rocznica urodzin śp. Krzysztofa Pośpiecha – wybitnego muzyka zasłużonego dla kultury Częstochowy. Krzysztof Pośpiech był wieloletnim dyrygentem dwóch chórów w Filharmonii Częstochowskiej. Prowadził także chóry w Instytucie Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz chór i orkiestrę symfoniczną Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie. Ze wszystkimi zespołami występował zarówno w kraju, jak i zagranicą, dokonywał nagrań dla radia i telewizji oraz zdobywał nagrody w międzynarodowych konkursach.

O jego pracy z młodzieżą mówi Beata Młynarczyk – była uczennica profesora Pośpiecha. POSŁUCHAJ ROZMOWY [Czytaj dalej]

‚Gabońskie misje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów’ – wystawa fotografii Przemysława Karola Porwicha prezentowana będzie w dniach 21 lipca do 31 sierpnia br. w Sali o. Kordeckiego na Jasnej Górze. Organizatorem wystawy są Sekretariat Misyjny Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów we współpracy z autorem zdjęć Przemysławem Karolem Porwichem. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 24 lipca o godz. 17.45 w Kaplicy Matki Bożej w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Więcej na www.jasnagora.com

Foto: BPJG Karol Porwich

Paulin ojciec Michał Legan od czterech lat każdego wieczoru umieszcza w internecie komentarze video do ewangelii. Jak mówi, robi to po to, by móc się spotkać niejako wizualnie z drugim człowiekiem. – Najgorsze, co można zrobić, to się obrazić, powiedzieć, że ta kultura jest obrazkowa (…) i nas kontakt z taką kulturą nie obchodzi – zaznaczył ojciec Legan.
Więcej o cyberewngelizacji w rozmowie Oli Mieczyńskiej.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Info i foto za www.czestochowskie24.pl