Do służby prawdzie i dobru człowieka oraz respektowania głosu sumienia zaapelował do dziennikarzy i ludzi mediów abp Wacław Depo, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski w przesłaniu na Niedzielę Środków Społecznego Przekazu, która obchodzona będzie w Kościele w Polsce 21 września.Tekst przesłania zaprezentowała również w swoim codziennym serwisie Międzynarodowa agencja prasowa „Zenit”

Tekst w języku włoskim można przeczytać TUTAJ

Ks. Mariusz Frukacz/Zenit

Proces kanonizacyjny bł. ks. Jerzego Popiełuszki przyspiesza. Milena Kindziuk pisze w „Niedzieli”: – François Andelan. Przed papieską podróżą do Albanii, która odbędzie się 21 września 2014 r., „Niedziela” przeprowadziła wywiad z metropolitą Tirany abp. Rrokiem Mirditą, który mówi m. in. – Historia naszego Kościoła ma korzenie apostolskie.  Ewangelię Chrystusa głoszono tu już w pierwszym wieku. [Czytaj dalej]

Drodzy Ludzie środków

społecznego przekazu,

służący prawdzie…

W roku kanonizacji bł. Jana Pawła II warto przywołać słowa, które zapisał on w liście apostolskim „Il rapido sviluppo” („Szybki rozwój”) z 24 stycznia 2005 r.: „Świat środków społecznego przekazu winien wiernie pełnić swoją funkcję, służąc prawdzie, wolności oraz temu, by w każdym człowieku rozwijało się pełne człowieczeństwo”. Papież zauważa bowiem, że wolność oderwana od prawdy o człowieku wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy. Dlatego dziennikarze, zgodnie ze swoim sumieniem, powinni opierać się siłom nacisku, domagającym się od nich, by przystosowali prawdę do oczekiwań właścicieli mediów czy władzy politycznej. Winni starać się nie tylko informować odbiorców, lecz również ich formować, czyli poniekąd wychowywać odpowiednimi treściami przekazu dziennikarskiego. Jan Paweł II, nawiązując bliski kontakt z ludźmi mediów, nazywał ich swoimi przyjaciółmi. Mówił im, że dziennikarstwo to przede wszystkim służba prawdzie i dobru człowieka. [Czytaj dalej]

(Fot. za www.vatican.va)

Drodzy Bracia i Siostry!

Żyjemy dziś w świecie, który staje się coraz «mniejszy» i gdzie, w związku z tym, jak się wydaje, zbliżanie się osób do siebie powinno być łatwiejsze. Rozwój transportu i technologii przekazu zbliża nas do siebie, łącząc coraz bardziej, a globalizacja powoduje, że jesteśmy współzależni. Jednakże w łonie ludzkości utrzymują się podziały, niekiedy bardzo wyraźne. Na poziomie globalnym widzimy skandaliczną przepaść między luksusem, w jakim żyją najbogatsi, a nędzą najuboższych. Często wystarczy przejść się ulicami miasta, by zobaczyć kontrast między ludźmi żyjącymi na chodnikach i rzęsiście oświetlonymi wystawami sklepów. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że już nas to nie uderza. Świat cierpi na różnorodne formy wyłączenia, marginalizacji i ubóstwa;  jak też z powodu konfliktów, w których mieszają się ze sobą przyczyny ekonomiczne, polityczne, ideologiczne i, niestety, również religijne. [Czytaj dalej]

Czcigodny Księże Proboszczu!

W miesiącu wrześniu  odbędą się dekanalne (regionalne) pielgrzymki chorych. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o dołożenie wszelkich starań, aby pielgrzymki chorych zostały dobrze przygotowane, a chorzy i starsi, wcześniej odpowiednio zachęceni do udziału w pielgrzymce, mieli możliwość zorganizowanego pielgrzymowania.

Prosimy również Księży Dziekanów o przygotowanie pielgrzymek, a Księży Dziekanów Regionu o koordynację. [Czytaj dalej]

Zapraszamy do włączenia się w wolontariat Caritas

Wybierz swoją specjalizację i ruszaj:

- jadłodajnie i kuchnie Caritas (w tym przy parafiach)
- wydawanie żywności i odzieży w punktach pomocy specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny (łóżka rehabilitacyjne, odsysacze, koncentratory tlenu, oscylatory, wózki inwalidzkie, kule)
- akcje ogólnopolskie i lokalne: Podaruj kroplę miłości, Tornister Marzeń, Kromka Chleba, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Pomoc Ukrainie, Pomoc dla Bałkanów, Pomoc dla prześladowanych chrześcijan w Iraku.
- Wypoczynek Dzieci i Młodzieży z Caritas (zima – lato)
- Letni Wypoczynek Dzieci Polonijnych z Caritas AC
- Program Skrzydła – stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży
- Program Choroba to nie wyrok, nie jesteś sam (bezpłatne leki)
- projekt Animator Kultury – od pomysłu do realizacji
- Przytulisko dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Oaza” w Częstochowie
- Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn i Bezdomnych Rodzin w Częstochowie
- Dom Samotnej Matki w Żarkach
- Szkolne Koła Caritas – wolontariat dzieci i młodzieży
- Parafialne Zespoły Caritas – wolontariat dorosłych
- Poradnie Caritas (Stacja Pielęgniarska, Bezpłatne Porady Prawne, Poradnia Naprotechnologii, Specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna)
- Bezpłatne rozliczanie PITów
- Klub Abstynenta KROKUS

POBIERZ ULOTKĘ

Info Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

 

W Tygodniku Katolickim „Niedziela” powstała audycja słowno-muzyczna o ks. Jerzym Popiełuszce. Prezentujemy ją w całości na naszych stronach. W tym roku podczas XXIX Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2014. Statuetki z wizerunkiem św. Maksymiliana Kolbego, dyplomy i nagrody trafiły do kilkudziesięciu twórców. W kategorii radiowej pierwsza nagroda trafiła do Mariana Florka i Anny Przewoźnik z redakcji radiowej tygodnika katolickiego „Niedziela” właśnie za audycję „Ks. Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę i Ojczyznę”.

POSŁUCHAJ

Tegoroczne Zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych odbywa się w dniach 15-17 września 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Temat spotkania: „Świeccy w misyjnym dziele Kościoła”

16 września o godz. 17.00 Mszy św.  przewodniczy abp Wacław Depo metropolita częstochowski.

 III soboty miesiąca w godz. 10.00 – 13.00 – Misyjny Wolontariat Młodych i Diecezjalny Kurs Animatora Misyjnego  (pierwsze spotkanie 20 września 2014 r. w Myszkowie – Mrzygłodzie, przy ul. Św. Królowej Jadwigi 9. Dojazd pociągiem co godzinę z Częstochowy w kierunku Katowic)

18 października 2014 r. godz. 9.30 – Warsztaty misyjne dla księży i katechetów.

Info. Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Częstochowskiej