Po raz 23. na Jasnej Górze miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie. Szkolna uroczystość odbyła się w czwartek, 23 października i zgromadziła w sanktuarium grono pedagogiczne na czele z dyrekcją szkoły oraz rodziców uczniów klas pierwszych. [Czytaj dalej]

„Św. Jan Paweł II jest darem dla naszego pokolenia”. – mówił w homilii ks. Mariusz Frukacz redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”, który 24 października przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach. Eucharystia rozpoczęła uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły im. Jana Pawła II w Koziegłowach. [Czytaj dalej]

W sobotę 4 października po raz 13. zostały rozdane nagrody UBI CARITAS, przyznawane przez Caritas Polska za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych. Poprzez uhonorowanie tą nagrodą, Caritas pragnie wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy włączają się w działalność Caritas i pomagają w codziennej służbie na rzecz ubogich i potrzebujących. Wśród laureatów nagrody UBI CARITAS znalazły się dwie osoby z częstochowskiej Caritas. [Czytaj dalej]

(Fot. za www.niedziela.pl)

Wielebni Księża,
chciałbym zaproponować Księżom, aby w siedzibie Caritas zaopatrzyć się w różańce silikonowe na rękę. Jest to dobry prezent dla dzieci i młodzieży – szczególnie dla tych parafii, które chcą obdarować dzieci za systematyczne chodzenie na nabożeństwa różańcowe. Koszt jednego różańca to 2 zł. Na różańcu jest 10 paciorków oraz znak strony internetowej naszego Caritas. Można również nasze różańce rozprowadzać wśród młodych (wiernych) (2,50 zł. lub 3 zł), zaś dochód przeznaczyć na dzieła parafialnej Caritas. Zamówienia można składać telefonicznie lub i-mailem:
Odbiór w Caritas ACz, ul. Staszica 5, Częstochowa. Większe ilości zamówienia możemy  przesłać kurierem (koszt kuriera pokrywa odbiorca)

Serdecznie pozdrawiam
ks. Marek Bator Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Na zakończenie Synodu Biskupów w Rzymie oraz w dniu beatyfikacji Pawła VI w naszej Parafii została otwarta Poradnia Rodzinna. W niej  pomocy rodzinom udzielać będą: doradca życia rodzinnego z ramienia Kurii Metropolitalnej:  psycholog, prawnik, osoba duchowna. Poświęcenia i otwarcia dokonał Ks. Wojciech Gaura – duszpasterz małżeństw nie sakramentalnych w obecności P. Haliny Skuza doradcy życia rodzinnego w Kurii Metropolitalnej oraz delegacji Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Info i foto: Parafia w Gorzkowie – Trzebniowie

Jubileusz 20-lecia świętuje dziś, 23 października Centralna Szkoła Pożarnicza w Częstochowie. Z tej okazji na Jasnej Górze została odprawiona Msza św. dziękczynna przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył bp Antoni Długosz z Częstochowy. „Cieszymy się niezmiernie, że właśnie w Częstochowie taka szkoła istnieje i każdego roku ze swojego matczynego gniazda wypuszcza wielkich ludzi, którzy będą chcieli kierować się przesłaniami papieskimi (Jana Pawła II) – mówił podczas homilii bp Antoni Długosz.

HOMILIA BP. ANTONIEGO DŁUGOSZA

Więcej na www.jasnagora.com

Foto: BPJG Magda Nowak

1. Obchodząc każdego roku uroczystość Wszystkich Świętych, pragniemy uczcić nieznaną nam w większości z imienia i nazwiska ogromną rzeszę ludzi cieszących się już szczęściem wiecznym. Poprzez nich chcemy uwielbić samego Boga, który „jest źródłem wszelkiej świętości”. Oddawanie czci Panu Bogu to podstawowa powinność człowieka wierzącego. Czynimy to w wieloraki sposób, a uroczystość Wszystkich Świętych jest ku temu bardzo dobrą okazją. Najpierw czcimy Najświętszą Maryję Pannę, św. Józefa, św. Jana Chrzciciela, Apostołów, naszych świętych Patronów, także wielu innych znanych nam świętych, a wśród nich św. Jana Pawła II. [Czytaj dalej]

(Foto za www.niedziela.pl)

Serdecznie zapraszamy do udziału w różnego typu doskonaleniu zawodowym katechetów. Zajęcia te są ważne na drodze awansu zawodowego, chociażby z tej racji warto brać w nich udział. Pełna oferta zajęć w Biuletynie Katechetycznym i na stronie internetowej Referatu – zakładka „Szkolenia katechetów”. W październiku szczególnie polecamy konferencję naukową organizowaną przez Referat Katechetyczny wraz z RODN WOM w Częstochowie pt. Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie. Konferencja będzie miała miejsce 25 października (sobota) w siedzibie RODN WOM w Częstochowie (Al. Jana Pawła II 126/130) o godz. 10.00.

Program:

1. Hagiografia w katechezie – święci jako wzór osobowy w katechezie - ks. dr Roman Ceglarek.

2. Wzory osobowe w procesie wychowania w myśli Karola Wojtyły / Jana Pawła II. Teoria i praktyka  - ks. dr Mariusz Sztaba

3. Katecheza a media w nauczaniu Jana Pawła II - ks. mgr lic. Mariusz Frukacz

Udział w konferencji należy wcześniej zgłosić. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: www.womczest.edu.pl zakładka: karty zgłoszeniowe – konferencja.

 

Info: Wydział Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania  Katolickiego

Referat Katechetyczny