Akcja Katolicka zapoznała wiernych dekanatu krzepickiego z ikoną św. Jana Pawła II Pielgrzyma Świata.  W niedzielę w 28 września kopia ikony św. Jana Pawła II Pielgrzyma Świata napisana przez polskie karmelitanki na Islandii, zawitała do Opatowa i Iwanowic Małych. [Czytaj dalej]

Fundacja „Przyjaciel z sercem” organizuje konkurs dla „SOS – na ratunek człowiekowi”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest wyłonienie grupy osób chętnych do podjęcia współpracy z fundacją w ramach działań wolontariackich. O szczegółach opowiadała dziś (1 października) w Radiu Fiat Marta Nowakowska – prezes Fundacji.
wolontariat.pzs@o2.pl

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Info za czestochowskie24.pl

6 października Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie uroczyście rozpocznie rok akademicki 2014/2015. Ale już dziś – 1 października – klerycy uczestniczą w normalnych, codziennych zajęciach i wykładach. Rok akademicki tradycyjnie poprzedziły kilkudniowe rekolekcje. Gościem Oli Mieczyńskiej w Radiu Fiat był ks Andrzej Przybylski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Info za czestochowskie24.pl

Uczniowie 5 i 6 klasy Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wierzchowisku z opiekunami 1 października odwiedzili siedzibę redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Uczniowie m. in. zapoznali się  z pracą redakcji i zwiedzili takie działy jak: studio radiowe i telewizyjne, dział korekty. W kaplicy redakcyjnej p.w. Matki Słowa i św. Jana Pawła II modlili się za „Niedzielę”, jej pracowników i czytelników. [Czytaj dalej]

Kaplica Egzorcyzmów pw. św. Michała Archanioła została poświęcona na Jasnej Górze. Funkcjonujące już od dawna pomieszczenie, przeznaczone na posługę jasnogórskich egzorcystów, zostało wyremontowane i odnowione.  Centralne miejsce Kaplicy zajmuje ołtarz i tabernakulum z Najśw. Sakramentem, a nad ołtarzem umieszczony został dużych rozmiarów krucyfiks z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. W kaplicy jest również kopia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, przekazana przez przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligórę, oraz płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. Nad projektem i realizacją wystroju czuwał artysta Jerzy Maciejowski. [Czytaj dalej]

Oddział Akcji Katolickiej działający przy częstochowskiej parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie zorganizował kolejne spotkanie z filmem z wartościami w ramach „EWANGELIZACYJNYCH WIECZORÓW  FILMOWYCH”. Spotkania filmowe odbywa się w każdą ostatnią sobotę miesiąca parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie. We wrześniu widzowie obejrzeli film fabularny w reżyserii Deana Wrighta „Cristiada”. [Czytaj dalej]

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypomnienia tekstu z Księgi proroka Izajasza: „Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości do swojej winnicy…” (Iz 5, 1). Również Chrystus odwołuje się do tego motywu (por. Mk 12, 1-9). Opowiedziana przez Niego przypowieść dotyczy narodu wybranego, ale nie tylko. Umiłowaną winnicą jest człowiek, który, dzięki pracy nad sobą, przynosi dobre owoce lub też zaprzepaszcza otrzymane od Boga dary. A Bogu zależy na tym, by człowiek stworzony na jego obraz i podobieństwo (Rdz 1, 27), nieustannie ten obraz i podobieństwo dopełniał swym własnym wysiłkiem, żyjąc w prawdzie, w wolności, a nade wszystko w klimacie miłości Boga i braci. [Czytaj dalej]

VII Międzynarodowy Festiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej Częstochowa – Koziegłowy 2014 odbędzie się w dniach 4 – 5 października, sobota – niedziela na Jasnej Górze i w Koziegłowach.  Festiwal odbywa się pod patronatem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Organizatorami są: Stowarzyszenie Śpiewacze Pochodnia z Częstochowy oraz Rada i Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy. [Czytaj dalej]

+

28 września 2014 r., w wieku 92 lat

odeszła do Pana

Śp. MARIANNA BŁASIŃSKA

Mama Ks. Józefa Błasińskiego,

proboszcza parafii w Masłowicach

 

POGRZEB

1 października 2014 r. (środa), godz. 11.30,

w parafii Wielgomłyny

 

+++

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy,

okaż miłosierdzie Twojej służebnicy Marianny,

 którą na tym świecie zaliczyłeś do Twojego ludu

i przyjmij ją do grona Twoich Świętych

w królestwie pokoju i światła.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.