„Niedziela” nr 5 na 3 lutego 2013 r.

Ostatni wywiad z Prymasem Glempem: Jestem gotowy na odejście…Niedługo przed śmiercią kard. Józef Glemp udzielił jedynego, ostatniego w swoim życiu wywiadu. Przeprowadziła go Milena Kindziuk – redaktorka tygodnika „Niedziela”, autorka biografii kardynała pt: „Ostatni taki Prymas”. Dodatkowo publikujemy też ostatnie zdjęcia jakie zostały zrobione ks. kardynałowi.

Niedziela: Prymas Glemp: Jestem gotowy na odejście [ostatni wywiad z kard. Józefem Glempem]

Tylko w „Niedzieli” możemy przeczytać w całości ostatni wywiad, jakiego kard. Józef Glemp udzielił niedługo przed śmiercią Milenie Kindziuk, autorce jego jedynej biografii. Ksiądz Prymas mówi o chorobie, cierpieniu, a także o tym, kogo chciałby spotkać po drugiej stronie życia: – Moich bliskich. Matkę, Ojca, i cały szereg innych postaci znanych z historii czy literatury. Nie będzie niczym nadzwyczajnym spotkać się z prymasem Poniatowskim czy Trąbą, Wyszyńskim czy z … Kasprowiczem! – wyznaje. Na pytanie dziennikarki „Niedzieli”, czy boi się śmierci, odpowiada: – Śmierć i tak przyjdzie, racjonalnie więc lęk jest niepotrzebny. Nie jest jednak tak, że się zupełnie nie boję. Nie tyle może samej śmierci, co sposobu, w jaki odejdę. Chciałbym godnie przejść do wieczności, tymczasem okoliczności mogą być bardzo różne.

„Niedziela”  jako jedyne pismo publikuje również ostatnie zdjęcia Józefa Glemp.

Niedziela: Ostatni taki Prymas[Milena Kindziuk]

W obszernym wspomnieniu o kard. Józefie Glempie Mileny Kindziuk, autorka jedynej biografii zmarłego Prymasa seniora, podkreśla, iż był to prymas, który przeprowadził polski Kościół przez okres przemian ustrojowych i – nie pozwalając mu uwikłać się w politykę – wprowadził go w nowy okres historyczny. Na pytanie, które wydarzenia były dla niego najtrudniejsze, Prymas odpowiadał: „Stan wojenny oraz śmierć ks. Jerzego Popiełuszki”. W artykule czytamy: Historycy z pewnością postawią kiedyś pytanie; czy kard. Glemp mógł postąpić inaczej po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce? Czy powinien wygłosić pamiętne przemówienie w Warszawie 13 grudnia 1981 r., w którym nawoływał do spokoju, mówiąc, że „boso i na kolanach będzie prosił, by Polak nie podnosił ręki przeciw Polakowi”?

Niedziela: Islam a demokracja [Wywiad z prof. Valentiną Colombo]

Aktualną sytuację w krajach północnej Afryki i Bliskiego Wschodu naświetla zamieszczony w „Niedzieli” wywiad, który z prof. Valentiną Colombo – islamologiem z Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie – przeprowadził Włodzimierz Rędzioch. Prof. Colombo mówi m.in.: – Radość i entuzjazm z odzyskanej wolności po upadku Ben Alego i Hosni Mubaraka minęły po ogłoszeniu wyników pierwszych wolnych wyborów w Egipcie i Tunezji. Dzięki wolnym wyborom do władzy doszedł tam polityczny islam. Te siły islamskie doprowadziły do opracowania nowych konstytucji, gdzie „odwieczne zasady islamu” (w przypadku Tunezji) i szariat (w przypadku Egiptu) są źródłem prawa.

Niedziela: Marzy się niektórym „Kościół milczenia”         [Ks. Waldemar Cisło]

Obchodzona niedawno uroczystość Nawrócenia św. Pawła pokazuje, jak różnymi drogami i za pomocą różnych środków Bóg realizuje swoje dzieło – pisze na łamach „Niedzieli” ks. Waldemar Cisło. – Postać św. Pawła Apostoła Narodów wskazuje na podstawową prawdę naszej wiary, że głoszenie Ewangelii nie jest zadaniem łatwym. Zarówno w życiu św. Pawła, jak i współczesnych misjonarzy możemy zauważyć, jak wielką cenę trzeba czasami płacić za wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii. Uroczystość św. Pawła pokazuje nam również Kościół jako miejsce dialogu, czasami trudnego i ostrego.

Niedziela: Z salezjanami w szkołach, oratoriach i na misjach [Wywiad z ks. dr. Kazimierzem Kurkiem SDB]

„Niedziela” wspomina ks. Jana Bosko – założyciela Zgromadzenia Księży Salezjanów. W wywiadzie z ks. Kazimierzem Kurkiem SDB czytamy:

– Ks. Bosko miał niezwykły zmysł Kościoła, co wyrażało się w wielkim posłuszeństwie wobec następcy św. Piotra oraz w trosce o to, by jak najwięcej młodych ludzi wychować do obecności w Kościele. Na pewno służyła temu cała salezjańska działalność wychowawcza i rozwijające się szkoły wszystkich szczebli, łącznie z uniwersytetami. Charyzmat salezjański to wychowanie do obecności w Kościele. Chodzi o przeżywanie Kościoła w domu, w parafii, w organizacjach społecznych. Wywiad przeprowadził ks. Ireneusz Skubiś.

Niedziela: Nowa stara propaganda         [Wywiad z Piotrem Bączkiem]

Istotne światło na sytuację w polskich mediach rzuca zamieszczony w najnowszej „Niedzieli” wywiad z Piotrem Bączkiem. W rozmowie, którą przeprowadziła z nim Wiesława Lewandowska czytamy m.in.: – Obecna jakość i charakter polskich mediów to niewątpliwie konsekwencja grzechu zaniechania z początku lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to kształtowały się u nas zasady wolności. Po likwidacji cenzury i wprowadzeniu politycznego pluralizmu okazało się, że największe media pozostają w rękach grup związanych z reżimem komunistycznym. Wynikało to z woli politycznej ówczesnego kierownictwa państwa.

Niedziela: Powstanie styczniowe i my [Elżbieta Morawiec]

Adamowi Asnykowi – poecie, powstańcowi, członkowi Rządu Narodowego – zapewne nie przyszłoby do głowy, że polscy posłowie, decyzją Sejmu, nie uznają za stosowne ogłosić roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego – zauważa w „Niedzieli” Elżbieta Morawiec. – Dla Asnyka powstanie było krzykiem istnienia zniewolonego narodu. Czym jest dla posłów polskiego Sejmu w 150. rocznicę swego wybuchu? Być może nadal spowija je ta sama czarna legenda, która w historiografii PRL wszystko, cokolwiek było niepodległościowym zrywem, określała jako bezsensowną „bohaterszczyznę”.

Prezentację przygotował zespół „Niedzieli”