Nowa Brzeźnica – Św. Jana Chrzciciela

Powołanie parafii: 1911-06-24 – konsekracja kościoła parafialnego
Adres: ul. Zamkowa 1
98-331   NOWA BRZEŹNICA
tel. 34 311-96-89, wik: 34 311-96-50
dekanat: Brzeźnicki
region: Radomszczański
gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie
Mieszkańcy: 3175
Msza św: Niedziela: 9.00, 11.15, 17.00
Św. zniesione: 9.00, 11.15, 17.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00 (X-III 17.00)
Proboszcz: Ks. Wiesław Sochański
Wikariusz: Ks. Jan Robert CHAŁADUS
Ks. Damian KRZYSZKOWSKI
Kościół parafialny:  p.w. św. Jana Chrzciciela
Odpust:  1. Św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca
2. Przemienienie Pańskie – 6 sierpnia
3. Św. Mikołaja – 6 grudnia
Doba Eucharystyczna: 24 czerwca
Inne kościoły i kaplice: Brzeźnica Stara – kościół filialny p.w. św. Stanisława BM, Msze św.: niedziele i święta – 7.45, w czwartki – 17.00 (X-III) – 16.00;odpust: św. Stanisława BM – 8 maja, Doba Eucharystyczna: 10/11 marca
Dubidze – kościół filialny p.w. św. Floriana, Msze św. w niedziele i święta – 10.00, w piątki – 17.00 (X-III 16.00); odpust w. Floriana niedziela przed lub po 4 maja;Doba Eucharystyczna – 4/5 lutego
Gojsc – kaplica p.w. św. Antoniego z Padwy, Mszaś w. w 2 i 4 niedzielę miesiąca – 11.30;odpust św. Antoniego niedziela po 13 czerwca
Kuźnica – kościół filialny p.w. NMP Nieustającej Pomocy, Msze święte w niedziele i święta – 15.00, odpust niedziela po 27 czerwca; Doba Eucharystyczna – 2/3 grudnia
Miejscowość: Dubidze – 3 km, Dubidze Kolonia – 4 km, Gojsc – 4 km, Kruplin I – 1 km, Kruplin II – 2 km, Kruplin III – 3 km, Kuźnica – 8 km, Łączki – 1 km, NOWA BRZEŹNICA, Stara Brzeźnica – 2 km, Ważne Młyny – 4 km, Zakrzówek Szlachecki – 6 km
Instytucje z pastoralną opieką parafii:  Przedszkole Nowa Brzeźnica ul. Kociuszki 100, tel. 34 311-96-53
Przedszkole Dubidze ul. Słoneczna 118 tel. 34 311-97-01
Szkoła Podstawowa, Nowa Brzeźnica, ul. Kociuszki 100, tel. 34 311-96-62
Szkoła Podstawowa, Dubidze, ul. Szkolna 16 tel. 34 311-96-60
Gimnazjum Nowa Brzeźnica, ul. Kociuszki 100, tel. 34 311-96-71; 311-96-69
Proboszczowie dotychczasowi: ks. Antoni Dobrzyński (1942-45)
od 1925 r.:
ks. Teofil Jankowski (1925-32)
ks. Adolf Gozdek (1932-41)
ks. Tadeusz Ojrzyński (1945-46)
ks. Jan Placek (1946-55)
ks. Wincenty Śliwiński (1955-58)
ks. Edward Sowula (1958-75)
ks. Stanisław Błach (1975-97)
ks. Józef Zgrzebny (1997-2001)
ks. Bogdan Kijak (2001- 2008)
Ks. Marek Sylwester Czernecki (2008 – 2010)
Ks. Wiesław Sochański (2010 – )
Z parafii pochodzą księża: Józef Bartecki (1929)
Julian Zieliński (1929)
Marian Suski (1935)
Tadeusz Sukiennik (1938)
Edward Modliński (1950)
Stanisław Augustyńczyk (1957)
Tadeusz Kęsoń (1957)
Bogdan Żurek (1967)
Tadeusz Bocianowski (1971)
Tadeusz Wójcik (1972)
Kazimierz Bednarski (1974)
Kazimierz Bednarski (1976)
Andrzej Banaszek (1982)
Zdzisław Zgrzebny (1983)
Adam Modliński (1988)
Zbigniew Witecki (1993)
Grzegorz Adam Kośny (2003)
Paweł Wróbel (2004)
Tomasz Andrzej Kośny (2005)
Arkadiusz Marcin Saternus (2006)
Cmentarz:  1200 m

Rys historyczny: Parafia została utworzona w II poł. XIII w. na terenie powstałego w 1261 r. miasta – Brzeźnica Stara. Ze względów strategicznych w 1287 r. miasto zostało przeniesione w inne miejsce i lokowane jako Brzeźnica Nowa, co pociągnęło za sobą ukształtowanie się drugiej parafii. Obie parafie (w Brzeźnicy Starej i Brzeźnicy Nowej), z pewnością funkcjonowały obok siebie za czasów urodzonego tu Jana Długosza i są wymieniane jeszcze w 1480 r. Arcybiskup Jan Łaski w 1521 r. wspomina już tylko parafię w Brzeźnicy Nowej, z filią w Brzeźnicy Starej. Była ona bogato uposażona. Miała oprócz proboszcza i wikariuszy do 1783 r. kilku altarzystów, a w 1624 r. Zygmunt III ufundował tu kolegium mansjonarzy zniesione przez zaborcę. Do 1810 r. istniały na jej terenie, od 1541 r. szpital przy kościółku Świętego Ducha i św. Walentego (rozebrany w 1864 r.) z osobnym duszpasterzem oraz szkoła parafialna. Pierwszy kościół parafialny w Brzeźnicy Nowej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, murowany, zbudowany prawdopodobnie z fundacji króla Władysława Jagiełły, rozebrano wiosną 1902 r., gdyż okazał się niewystarczający wobec potrzeb rozrastającej się wspólnoty. Obecny także murowany, postawiono w latach 1902-1910 staraniem proboszcza ks. Józefa Piotrowskiego i ówczesnego wikariusza, a zarazem jego następcę ks. Teofila Jankowskiego. Kamień węgielny pobłogosławił biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki 14.05.1904 r., który świątynię tę (uroczyście poświęcił) konsekrował 24.06.1911 r. W czasie okupacji hitlerowskiej kościół zamieniony przez Niemców na hotel robotniczy został spustoszony i obrabowany z paramentów, a w 1945 r. uszkodzony. Po wojnie odrestaurowany, a ołtarz główny rekonsekrowany 31.05.1953 r. przez biskupa Zdzisława Golińskiego. Na terenie parafii w Starej Brzeźnicy był ponadto drewniany zabytkowy kościół zbudowany w 1265 r., a 3.09.1939 r. umyślnie przez Niemców spalony. Odbudowano go w latach 1946-47 staraniem proboszcza ks. Jana Placka. Mieszkańcy Brzeźnicy Starej w latach 1986-90 wystawili ponadto nowy murowany kościół, który przez czwartego biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka został poświęcony rytem zwykłym 28.07.1991 r., a uroczystym (konsekrowany) 16.08.1992 r. Na terenie parafii przez tego pasterza częstochowskiego są też uroczyście poświęcone kościoły filialne: w Dubidzach, (20.07.1991 r.) i w Kuźnicy (27.06.1993 r.). Natomiast kaplica w Gojscu poświęcona została 13.10.1991 r. przez miejscowego proboszcza. Arcybiskup S. Nowak z dniem 1.06.2004 r. zmienił nazwę parafii Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy nad Wartą na: Rzymskokatolicką Parafię pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy. Obecnie prowadzone są bieżące prace konserwacyjne w świątyniach.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki