Chełmo – Św. Mikołaja BW

Powołanie parafii: 1389r.
Adres: Chełmo 70
97-515 MASŁOWICE
tel. 600998594
dekanat: Kodrąbski
region: Radomszczański
gm. Masłowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie
Mieszkańcy: 2480
Msza św: Niedziela: 8.00, 10.00, 11.30
Św. zniesione: 8.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00, 17.30
Proboszcz: Ks. Czesław Piotr MIROWSKI
Wikiariusz: Ks. Arkadiusz WYPYCH; raptorkle@interia.pl
Kościół parafialny: p.w. św. Mikołaja BW
Odpust: 1. Św. Mikołaja BW – 6 grudnia
2. NMP Różańcowej – pierwsza niedziela października
Doba Eucharystyczna: 3 kwietnia
Inne kościoły i kaplice: Kawenczyn – kościół filialny p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego,
Msze święte: niedziele i święta – 14.00, odpust – św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 sierpnia; Doba Eucharystyczna: 13 sierpnia
Miejscowość: Biestrzyków Mały – 3 km, Borecznica – 6 km, CHEŁMO, Goszczowa – 4 km, Granice – 3 km, Kawenczyn – 8 km, Kolonia – 4 km, Kraszewice – 3-5 km, Leonów – 9 km, Marianka – 2 km, Sroków – 5 km, Szreniawa – 8 km, Wierzbowiec – 8 km, Wólka Bankowa – 5 km, Wólka Włociaśńska – 4 km, Zagórze – 4 km, Zawodzie – 4 km
Instytucje z pastoralną opieką parafii: Przedszkole, Chełmo, tel. 44 781-37-27
Przedszkole, Kraszewice, tel. 44 781-37-78
Przedszkole, Zagórze, tel. 44 787-10-76
Publiczna Szkoła Podstawowa, Chełmo, tel. 44 781-37-27
Publiczna Szkoła Podstawowa, Kraszewice, tel. 44 781-37-78
Publiczna Szkoła Podstawowa, Zagórze, tel. 44 787-10-76
Gimnazjum, Kraszewice, tel. 44 781-37-78
Proboszczowie dotychczasowi: ks. Leon Zaremba (1925-39)
ks. Antoni Kańtoch (I-III 1940)
ks. Stefan Pomorski (1940-45)
ks. Feliks Litewka (1945-53)
ks. Stanisław Sapota (1953-66)
ks. Konstanty Bednarski (1966-73)
ks. Witold Stefański (1973-75)
ks. Witold Wilczyński (1975-85)
ks. Stanisław Łyp (1985-87)
ks. Stanisław Aleksander Świątek (1987-97)
ks. Zbigniew Hubert Cezary Górnicki (1997-98)
ks. Jarosław Dariusz Binek (1998-2000)
Eugeniusz Krzyko (2000-2005)
Czesław Piotr Mirowski (2006- )
Z parafii pochodzą księża: Tadeusz Grodek (1967)
Mirosław Antoni Stelmaszczyk (1977)
Henryk Zagórowicz (1978)
Jan Nowicki (1979)
Antoni Arkit (1986)
Andrzej Konrad Nieznański (1999)
Grzegorz Adam PIEC (2008)
Cmentarz: 300 m

Rys historyczny: Parafia istniała już w 1389 r. Prawdopodobnie jednak jest znacznie starsza. W XVI w. była bogato uposażona. Pierwszy, zapewne drewniany kościół został zastąpiony w 1573 r. nowym, ufundowanym przez właściciela wsi Jana Leżyńskiego. Ponieważ w I połowie XIX w. ściany tego kościoła groziły zawaleniem, rozebrano wtedy najbardziej zagrożoną część nawy głównej, a do pozostałych ścian prezbiterium i zakrystii dobudowano w 1847 r. obecny kościół murowany kosztem kolatora i właściciela miejscowego majątku i parafian. W 1889 r. został on przebudowany staraniem ks. Klemensa Smoczyńskiego. Świątynię tę uroczyście poświęcił (konsekrował) prawdopodobnie w 1900 r., biskup Stanisław Zdzitowiecki. Obok kościoła stoi murowana dzwonnica z XIX w., której pomieszczenia dolne zamieniono na kaplicę przedpogrzebową. Na terenie parafii w Kawenczynie jest też kościół filialny, zbudowany staraniem ks. Witolda Wilczyńskiego przed 1984 r. Poświęcił go biskup Miłosław Kołodziejczyk 24.06.1984 r. Natomiast na cmentarzu grzebalnym znajduje się murowana kaplica mszalna kryjąca grobowce rodziny Siemieńskich, zbudowana w 1863 r. Obecnie prowadzone są bieżace prace konserwacyjne światyń.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki