Rzejowice – Wszystkich Świętych

Powołanie parafii: 1735-11-12 – konsekracja kościoła
Adres: Rzejowice 10
97-512 KODRĄB
tel. 44 681-90-77
dekanat: Kodrąbski
region: Radomszczański
gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie
Mieszkańcy: 1008
Msza św: Niedziela: 9.00, 11.45
Św. zniesione: 9.00, 11.45
Dni powszednie: 19.00 (lub 18.00, 17.00, 16.00)
Proboszcz: Ks. Jan Antoni LEGIERSKI
Kościół parafialny: p.w. Wszystkich Świętych
Odpust: Św. Michała Archanioła – ostatnia niedziela września
Doba Eucharystyczna: 11 listopada
Miejscowość: Barwinek – 3 km, Biestrzyków Duży – 2 km, Borki – 4-5 km, Gembartówka – 1,5 km, Huta Przerębska – 5 km, RZEJOWICE, Tworowice – 3 km
Inne kościoły i kaplice: Borki – kaplica filialna p.w. św. Antoniego z Padwy;
Msze święte: niedziele i święta (także zniesione) – 10.00; dni powszednie – I piątek i I sobota miesiąca, Doba Eucharystyczna: 15 czerwca
Instytucje z pastoralną opieką parafii: Szkoła Podstawowa, Rzejowice, tel. 44 681-90-76
Proboszczowie dotychczasowi: ks. Wacław Szczotkowski (1925-30)
ks. Aleksy Cudziński (1930-56)
ks. Wacław Ortotowski (1956-68)
ks. Antoni Marian Kukuryk (1968- 2001)
ks. Damian Kazimierz Leśniczek (2001-2007)
Ks. Jan Antoni Legierski (2007- )
Z parafii pochodzą księża: ks. Józef Wachowski (1969)
Cmentarz: 500 m

Rys historyczny: Parafia była już wzmiankowana w spisach świętopietrza w XIV i XV w, co pozwala wnioskować o starszym jej rodowodzie. W okresie staropolskim należała do lepiej uposażonych prowadząc dwa szpitale przy kościołach: w Rzejowicach i w Przerębiu, które na skutek polityki carskiej uległy kasacie w XIX w. Pierwszy, drewniany kościół parafialny został ufundowany w Rzejowicach prawdopodobnie przez Bolesława II Pobożnego w połowie XIII w. Następny, także drewniany, miał stać w XV stuleciu na miejscu teraźniejszego. Obecną świątynię wzniesiono w latach 1708-11 staraniem ks. Macieja Wilczyńskiego, kanonika kurzelowskiego, ze składek parafian. Była ona konsekrowana przez biskupa Konstantego Muszyńskiego 11.11.1735 r. W 1900 r. została przebudowywana, a potem (1909, 1968-1970) restaurowana. Na terenie parafii we wsi Borki zbudowano w 1970 r. kaplicę mszalną. Obecnie prowadzone są bieżące prace konserwacyjne kościoła.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki