Koziegłowy – Św. Marii Magdaleny

Powołanie parafii: ok .1402 r.
Adres: ul. Kościelna 4
42-350   KOZIEGŁOWY
tel. 34 314-12-21, wik. 34 314-12-94
dekanat: Koziegłowski
region: Zawierciański
gm. Koziegłowy, pow. myszkowski, woj. śląskie
Mieszkańcy: 3085
Msza św: Niedziela: 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 17.00
Św. zniesione: 7.00, 9.00, 17.00
Dni powszednie: 7.00, 7.30, 18.00 (17.00 zima)
Proboszcz: Ks. Robert NEMŚ
Wikariusz:
Ks. Kamil TOKARZ
Ks. Maciej OSET
Kościół parafialny:  p.w. Św. Marii Magdaleny
Odpust:  Św. Marii Magdaleny – 22 lipca
Doba Eucharystyczna:  8 grudnia
Miejscowości: Gęzyn – 7 km, KOZIEGLOWY, Wojsławice – 2km
Instytucje z pastoralną opieką parafii:  Przedszkole, Kozieglowy, ul. 3 Maja 27, tel 34 314-12-99
Publiczna Szkoła Podstawowa, Kozieglowy, ul. 3 Maja 10, tel. 34 314-12-65
Gimnazjum, Koziegłowy, ul. 3 Maja 12, tel. 34 314-13-26
Liceum Ogólnokształcące, Kozieglowy, ul. 3 Maja 12, tel. 34 314-12-14
Proboszczowie dotychczasowi: ks. Leon Brykalski (1925- 43 )
ks. Wojciech Rosso (1943 – 49)
ks. Wacław Kałuski (1949- 77)
ks. Józef Nowaczyński (1977- 90)
ks. Józef Antoni Bołdys (1990- 2003)
ks. Grzegorz Paweł Banasiak (2003-2014)
Ks. Robert Nemś (2014-
Z parafii pochodzą księża: ks. Józef Dawczyński (1957)
ks. Grzegorz Noszczyk (1989)
Cmentarz:  800 m

Rys historyczny: Parafia istniała z pewnością w 1402 r., a prawdopodobnie już w połowie XIV w. Około 1440 r. wybudowano w Koziegłowach na miejscu starszego drewnianego kościoła murowany, kosztem ówczesnego właściciela miasta, staraniem proboszcza Świętosława z Potoku. Z tego kościoła zachowało się prezbiterium obecnej świątyni (z pewnymi przeróbkami). W pierwszej połowie XVII w. dobudowano obecną nawę staraniem i kosztem ks. Wojciecha Purzeckiego. Budowę nawy zakończono w 1679 r. i prawdopodobnie w tymże roku kościół został konsekrowany przez biskupa Andrzeja Trzebickiego. Na przełomie II i III tysiąclecia był on gruntownie remontowany, łącznie z odtwarzaniem gotyckich fresków odkrytych na ścianach prezbiterium. Na terenie Koziegłów jest drugi kościół p.w. św. Barbary, dawniej szpitalny z 1670 r. W tym samym roku konsekrowany przez biskupa Mikołaja Oborskiego. W latach osiemdziesiątych XX w. w Gęzynie staraniem ks. Józefa Nowaczyńskiego wybudowano kaplicę mszalno-katechetyczną p.w. św. Franciszka z Asyżu pełniąca obecnie rolę kościoła filialnego. Został on uroczyście poświęcony przez arcybiskupa Stanisława Nowaka w 1987 r. W ostatniej dekadzie do ważniejszych prac przeprowadzonych w parafii można zaliczyć m.in.: wymianę gontów na dachach kościoła parafialnego i św. Barbary oraz remont organów w kościele parafialnym

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki