Jaworzno – Przenajświętszej Trójcy

Powołanie parafii: 1919-11-09 – powołanie parafii
Adres: Jaworzno 110
46-325 RUDNIKI k. Wielunia
tel. 32 364 85 10
dekanat: Krzepicki
region: Wieluński
gm. Rudniki, pow. oleski, woj. śląskie
Mieszkańcy: 1850
Msza św: Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00
Św. zniesione: 9.30, 11.00, 18.00 (17.00 zima)
Dni powszednie: 18.00 (17.00 zima)
roraty 6.45
Proboszcz: Ks. Piotr Paweł SMUGORZEWSKI
Kościół parafialny:  p.w. Trójcy Przenajświętszej
Odpust:  1. Uroczystoć Trójcy Przenajświętszej
2. NMP Szkaplerznej – 16 lipca
Doba Eucharystyczna:  9 listopada
Miejscowość: JAWORZNO, Julianpol – 2-4 km, Mirowszczyzna – 1-2 km, Mostki – 1-2 km, Polesie – 3-4 km, Słowików – 3-7 km
Instytucje z pastoralną opieką parafii:  Przedszkole, Jaworzno, tel. 34 359-52-52
Szkoła Podstawowa, Jaworzno, tel. 34 359-50-39
Proboszczowie dotychczasowi: ks. Stanisław Wieczorek (1925-32)
ks. Józef Piekieliński (1932-41)
ks. Fryderyk Piecha (1945-49)
ks. Kazimierz Wątrobiński (1949-63)
ks. Zbigniew Lewiński (1963-71)
ks. Marian Gąsiorowski (1971-87)
ks. Kazimierz Kołodziejczak (1987-2004)
ks. Stanisław Sudoł (2004- 2014)
ks. Piotr Paweł Smugorzewski (2014 – )
Z parafii pochodzą księża: Eugeniusz Klimiński SAC (1958)
Stanisław Wolny (1976)
Cmentarz:  500 m

Rys historyczny: Parafia istniała już z pewnością w 1453 r., ale powstała zapewne wcześniej, być może już w XIV w. Arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski, z początkiem XVI w., zmienił jej status na filię i włączył ją do parafii w Parzymiechach, choć pozostawił przy niej osobnego duszpasterza. Dopiero biskup Stanisław Zdzitowiecki 9.11.1919 r. reerygował tu z powrotem parafię. Obecny kościół drewniany zbudowano w Jaworznie z początkiem XVI w. na miejscu dawnego. W latach 1570-1660 pełnił on funkcję nie tylko kościoła filialnego, ale też centrum życia liturgicznego, gdy świątynia parafialna w Parzymiechach zamieniona została na zbór kalwiński. Kościół ten był kilkakrotnie przebudowywany (po 1660 r., w 1767 r. dobudowano kaplicę od strony północnej, w 1919 r. powiększono nawę główną, podwyższono wieżę i w 1922 r. dobudowano kaplicę od strony południowej) i remontowany (w latach 1924-26 i po zniszczeniach II wojny światowej). Ostatnią gruntowną jego renowację przeprowadzono po 1972 r. Wybudowano też dzwonnicę na parterze której urządzono kaplicę pogrzebową. Obecnie trwają bieżące prace konserwacyjne kościoła.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki