Częstochowa – Św. Barbary, sanktuarium

Powołanie parafii: 1891-08-03 – powołanie parafii
Adres: ul. Św. Barbary 5142-200   CZĘSTOCHOWA
tel. 34 368-35-60, 34 368-36-04
sw-barbara@o2.pl
barbara.paulini.pl/ 
www.facebook.com/Barbara1646/
dekanat: Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej w Częstochowie
region: Częstochowski
pow. grodzki, woj. śląskie
Mieszkańcy: 2000
Msza św: Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00
Duszpasterze: O. Ryszard DEC OSPPE – proboszcz i przeor
Pomagają w duszpasterstwie:
O. Ryszard Bortkiewicz OSPPE – definitor
O. Jan Filipek OSPPE – podprzeor
O. Roman Majewski OSPPE
O. Bogusław Sroka OSPPE – sprawy kancelarii parafialnej
Br. Jerzy Zabielski OSPPE
Kościół parafialny:  p.w. Św. Barbary DM i Św. Andrzeja Ap.
Odpust: Św. Barbary – 4 grudnia
Doba Eucharystyczna: 3 sierpnia
Inne kościoły i kaplice:  SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE; 42-225 Częstochowa, ul. O. Augustyna Kordeckiego 2, tel. 34 377-77-77, tel./fax 365-35-31Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II: tel. 034 324-70-11
KAPLICA CUDOWNEGO OBRAZU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kaplica wieczystej adoracji Najświętszej Eucharystii
Kaplica domowa OO. Paulinów
Kaplica p.w. w. Józefa w „Halach”
Kaplica w Domu Pielgrzyma
Kaplica domowa SS. Antoninek p.w. w. Antoniego z Padwy w Domu Pielgrzyma, ul. O. A. Kordeckiego 2
Kaplica p.w. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Matki Życia w Jasnogórskim Ośrodku Duszpasterskim im. Stefana Kard. Wyszyńskiego (Dom Pątnika)
KOŚCIÓŁ P.W. JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA przy Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Barbary 41, tel. 34 365-12-15, tel. /fax/34/ 365 51 42 ; seminarium@niedziela.pl  ; www.seminarium.czest.pl
Rektor WSD: ks. dr Grzegorz SZUMERA
Kaplica seminaryjna p.w. Zesłania Ducha Świętego
Kaplica p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – codziennej adoracji Najświętszej Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym
Kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Domu Formacyjnym przy Wyższym Seminarium Duchownym
Kaplica p.w. w. Tomasza z Akwinu w Domu Profesora przy Wyższym Seminarium Duchownym
Kaplica p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Domu SS. Honoratek, ul. Św. Barbary 41 (Wyższe Seminarium Duchowne), tel. 361-42-24
Kaplica p.w. NMP Częstochowskiej w Szpitalu Miejskim, ul. Bony 2 (Św. Barbary), kapelan: Ks. Zdzisław KREJ SAC, tel. 034 365-66-68
Domy zakonne: 1. OO. Paulini, 42-225 Częstochowa – Jasna Góra, ul. O. Augustyna Kordeckiego 2, tel. 34 377-77-77, fax 365-67-28; Dom Piegrzyma im. Jana Pawła II: tel. 34 324-70-11
2. OO. Paulini, 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 51, tel. 34 368-35-60, 368-36-04
3. Bracia Gabrieliści, 42-226 Częstochowa, ul. Noskowskiego 13, tel.: 34 367-16-24, 367-16-25, fax : 34 367-12-34, braciagabrielisci@poczta.onet.pl; kaplica p.w. Zwiastowania NMP
4. SS. Antonianki, ul. 7 Kamienic 15, tel. 034 365-57-13, kaplica p.w. NMP Częstochowskiej
5. SS. Antoninki – Dom Pielgrzyma im Jana Pawła II, ul. O. A. Kordeckiego 2, tel. 34 365-15-06, 324-70-11, kaplica p.w. p.w. św. Antoniego z Padwy
6. SS. Elżbietanki, ul. Zgody 15a, tel. 34 324-14-83, kaplica p.w. NMP Jasnogórskiej
7. SS. Franciszkanki – „Orlik”, ul. O. A. Kordeckiego 14, tel. 34 324-57-01, kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
8. Siostry Franciszkanki Świętych Serc Jezusa i Maryi, ul. O. A. Kordeckiego 7, tel. 34 324-82-45
9. SS. Honoratki – Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi, ul. św. Barbary 41 (Wyższe Seminarium Duchowne), tel. 361-42-24, kaplica p.w. Niepokalanego Serca Maryi
10. SS. Matki Bożej Miłosierdzia, ul. św. Barbary 9/11, tel. 34 368-10-29, kaplica p.w. Najświętszej Maryi Panny, kapelan: tel. 34 324-77-07
11. SS. Misjonarki Świętej Rodziny, ul. Kapucyńska 9, tel. 34 324-55-07, kaplica p.w. NMP Częstochowskiej
12. SS. Nazaretanki, ul. 7 Kamienic 23, tel. 34 324-59-57, kaplica p.w. Opieki św. Józefa
13. SS. Pasjonistki, ul. Lompy 6, tel. 34 324-35-91, kaplica: p.w. NMP Ostrobramskiej
14. SS. Salezjanki, ul. św. Barbary 5, tel. 34 324-71-28, kaplica p.w. NMP Jasnogórskiej Wspomożycielki
15. SS. Sercanki – CSM, ul. św. Barbary 52, tel. 34 324-48-10, kaplica p.w. NMP Częstochowskiej
16. SS. Sługi Jezusa, ul. Grunwaldzka 10, tel. 34 324-96-19, kaplica p.w. NMP Częstochowskiej
17. SS. Służebniczki Starowiejskie – Dom Małych Dzieci im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. św. Kazimierza 1, tel. 34 324-67-51, kaplica p.w. NMP Częstochowskiej
18. SS. Służebniczki Starowiejskie, ul. św. Kazimierza 11, tel. 04 324-72-62, kaplica p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP
19. SS. Służebniczki Starowiejskie, ul. św. Kazimierza 1, tel. 34 324-67-51, kaplica p.w. NMP Częstochowskiej; Dom Małych Dzieci im. bł. Edmunda Bojanowskiego
20. SS. Szarytki, ul. św. Barbary 43, tel. 34 324-11-77, kaplice: 1. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 2. p.w. Maryi Niepokalanej
21. SS. Tereski – „Jedność”, ul. św. Augustyna 34, tel. 34 324-42-22
22. SS. Urszulanki Szare, ul. O. A. Kordeckiego 2, tel. 34 324-64-43, kaplica p.w. Dzieciątka Jezus
Miejscowość: ulice:Św. Andrzeja, Św. Anny, Św. Augustyna, Św. Barbary, Bony, Gnaszyńska, Grunwaldzka, Henryki, Herbska, Św. Jadwigi (145-157), Jagienki, Bł. Jolanty (do nr. 27), 7-miu Kamienic, Św. Kazimierza, Św. Kingi, O. Augustyna Kordeckiego, Loretańska (do rzeki Stradomki), Krystyny, Lompy, Loretańska, Ludwiki, Św. Moniki, Mozarta, Św. Piotra, Pułaskiego (parzyste), Bł. Salomei, Stanisławy, Św. Teresy, Wagnera, Wandy, Władysławy, Zaciszańska, Zgody.
Instytucje z pastoralną opieką parafii: Przedszkole Sióstr Nazaretanek, ul. 7 Kamienic 23, tel. 34 324-57-59Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. św. Barbary 32, tel. 34 324-51-60Państwowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 28: Państwowa Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne, ul. św. Barbary 9/11, tel. 34 324-46-52Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. św. Augustyna 32, tel.  34 324-23-07Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, ul. św. Augustyna 3/7, tel. 34 324-60-09Szpital Miejski im. dr. T. Chałubińskiego, ul. Bony 2 (św. Barbary), tel. 34 324-29-29; kapelan: Ks. Zdzisław KREJ SAC, tel. 34 365-66-68Zakład Leczniczo-Wychowawczy SS. Matki Bożej Miłosierdzia, ul. św. Barbary 9/11, tel. 34 324-49-71Zakład Opieki Społecznej – Dom Emerytów, ul. św. Teresy 5
Proboszczowie dotychczasowi: do 1997 roku księża diecezjalni:
Marian Nassalski (1911-41)
bp pomocniczy Antoni Zimniak (1941-42)
Wincenty Przygodzki (1942-47)
Józef Małek (1947-69)
bp pomocniczy Franciszek Musiel (1969-87)
Rajmund Frydrych (1980/1987-97)
od 1997 r. oo. paulini:
Jan Zinówko (1997- 2000)
Andrzej Kuster (2000 – 2009)
Ryszard Bortkiewicz (2009-2014)
Ryszard Dec (2014-
Z parafii pochodzą księża: Kazimierz Szwarlik (1953)
Władysław Golis (1953)
Bogusław Atłasik (1964)
Edward Sztama (1960)
Zbigniew Dudek TP (1976)
Krzysztof Majcherczyk (1982)
Włodzimierz Robak OSPPE (1983)
Andrzej Rykała (1991)
Krzysztof Szczęsny (1991)
Andrzej Kazimierz Karczewski (1995)

Rys historyczny: Parafię erygował biskup włocławski Aleksander Kazimierz Bereśniewicz 03.08.1891 r. wydzielając jej teren (zachodnią część miasta) z jedynej wówczas w Częstochowie parafii św. Zygmunta. Na świątynie parafialną został wyznaczony kościół zbudowany tu w latach 1637-1643 przez prowincjała paulinów polskich, o. Andrzeja Gołdonowskiego (1596-1660). Według przekazów, wystawiono go na miejscu upamiętniającym porzucenie cudownego Obrazu Matki Bożej przez rabusiów, którzy w Wielkanoc 1430 r. napadli na Częstochowę kradnąc Wizerunek. Stąd miejsce to znane jest jako „Sanktuarium Zranionej Jasnogórskiej Ikony Matki Bożej”. Kościół został konsekrowany przez biskupa Jana Madalińskiego sufragana gnieźnieńskiego 14.05.1643 r. W 1864 r. klasztor w ramach represji popowstaniowych skasowano. Po ustanowieniu parafii wykupiony przez mieszkańców tej części miasta budynek klasztorny przeznaczono na plebanię. 01.07.1997 r., arcybiskup Stanisław Nowak na podstawie umowy zawartej z paulinami przekazał cały zespół obiektów sakralnych jego dawnym właścicielom, a parafię oddał im w stałą administrację. W klasztorze od 1.08.2002 r. mieści się Dom Nowicjacki dla braci odbywających drugi rok nowicjatu. Obecnie prowadzone są bieżące prace konserwacyjne kościoła.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki