Czarnożyły – Św. Bartłomieja Apostoła

Powołanie parafii:  poł. XIV w.; 1730-10-12 – konsekracja kościoła
Adres: Czarnożyły 120
98-310 CZARNOŻYŁY
tel. 43 841-62-18
parafia.czarnozyly@op.pl
dekanat: Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Wieluniu
region: Wieluński
gm. Czarnożyły, pow. wieluński, woj. łódzkie
Mieszkańcy: 2900
Msza św: Niedziela: 9.00, 11.00
Św. zniesione: 10.00 18.00
Dni powszednie: 17.30 18.00
Proboszcz: Ks. Jerzy Józef WACHOWSKI
Wikariusz: Ks. Andrzej Seweryn DEMBOWSKI
Kościół parafialny:  p.w. św. Bartłomieja Ap.
Odpust:  1. Św. Bartłomieja Ap. – 24 sierpnia
2. Św. Barbary – 4 grudnia
Doba Eucharystyczna:  14 marca
Inne kościoły i kaplice: Gromadzice – kościół filialny p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej; Msze święte w niedziele: 8.00; Doba Eucharystyczna: 8 lipca; odpust – 15 września
Nietuszyna – kościół filialny p.w. św. Alberta Chmielowskiego; Msze święte w niedziele: 12.00; odpust – 17 czerwca
Opojowice – kościół filialny p.w. św. Anny; Msze święte  w niedziele: 10.00; odpust – 26 lipca
Miejscowość: CZARNOŻYŁY, Działy – 2 km, Emanuelina – 1 km, Gromadzice – 4 km, Kąty – 3 km, Leniszki – 2,5 km, Nietuszyna – 3 km, Opojowice – 4 km, Wydrzyn – 2 km
Instytucje z pastoralną opieką parafii:  Przedszkole, Czarnożyły, tel. 43 841-12-79
Przedszkole, Wydrzyn, tel. 43 841-12-21
Oddział Przedszkolny, Gromadzice, tel. 43 841-12-92
Szkoła Podstawowa, Czarnożyły – tel. 43 841-12-79
Szkoła Podstawowa, Wydrzyn, tel. 43 841-62-21
Gimnazjum, Czarnożyły, tel. 43 841-69-30
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gromadzice, tel. 43 841-12-92
Proboszczowie dotychczasowi: ks. Ignacy Rechciński (1925-30)
ks. Adam Żor (1930-44)
ks. Władysław Marcinkowski (1945-46)
ks. Stanisław Smółka (1946-56)
ks. Franciszek Porczyński (1956-77)
ks. Alfred Zygmunt Pierzchała (1977-2007)
Ks. Jerzy Józef Wachowski (2007- )
Z parafii pochodzą księża: Tadeusz Szpikowski (1930)
Franciszek Szczepański (1931)
Wiktor Baranowski (1932)
Stanisław Chudy MSF (1936)
Marian Bogus (1954)
Henryk Marciniak (1957)
Mariusz Chudy (1992)
Krystian Ryszard Ostrowski OFM (1992)
Kamil Zadrożny (2010)
Cmentarz:  Czarnożyły – 200 m
Wydrzyn – 3 km

Rys historyczny: Parafia Czarnożyły istniała już z pewnością w 1411 r., co sugeruje jej wcześniejszy rodowód. Przyłączona do niej została 21.06.1865 r. (istniejąca przynajmniej od 1340 r.) parafia w Wydrzynie. W XV w. kościół w Czarnożyłach ufundowali właściciele wsi. Następny kościół modrzewiowy konsekrował 29.04.1626 r. biskup Adam Górski. Ok. 1720 r. był on restaurowany staraniem ks. Aleksego Borkowicza. Budowę obecnego ukończono w 1726 r. Konsekrował go 12.10.1730 r. biskup Franciszek Kraszkowski. W latach 1907-16 staraniem ks. Wincentego Przygodzkiego dobudowano boczne nawy, wybijając arkadowe otwory na główną nawę oraz kruchtę przy wejściu głównym, a nad nią wybudowano chór muzyczny. W czasie okupacji hitlerowskiej kościół zamieniono na magazyn zboża, obrabowano z paramentów liturgicznych, uszkodzono wieżę i sygnaturkę. Po wojnie został on przystosowany do kultu staraniem ks. Władysława Marcinkowskiego i ks. Stanisława Smółki. Odtąd był remontowany w miarę potrzeb. Po 1980 r. staraniem ks. Alfreda Pierzchały powstały kościoły filialne w Chojnach (1982-85) i Hucie (1985-89), które weszły w skład nowopowstałej parafii obejmującej te ośrodki duszpasterskie oraz w Gromadzicach (1985-88), Nietuszynie (1989) i Opojowicach (1996-97). Podjął też budowę kościoła w Wydrzynie. Wieś ta była niegdyś siedzibą parafii wydrzyńskiej i miała kościół drewniany, ufundowany w I połowie XV w. przez arcybiskupa gnieźnieńskicego. Następny, również drewniany, został wybudowany przez kapitułę gnieźnieńską około 1718 r. Konsekrował go w r. 1822 biskup Franciszek Kraszkowski. Kościół ten spalił się 17.04.1852 r. Obecnie trwają bieżące prace konserwacyjne we wszystkich świątyniach znajdujących się na terenie parafii. W latach 2008-2012 w kościele parafialnym dokonano gruntownej renowacji elewacji oraz całości polichromii kościoła. Odnowiono obraz Matki Bożej Miłosierdzia wraz z sukienką. W wyniku prac renowacyjnych obrazu Matki Bożej odkryto i odnowiono wizerunek maryjny znajdujący się pod powierzchnią obrazu z późniejszego okresu. Tym samym w kościele znajdują się dwa obrazy Matki Bożej Miłosierdzia. Ponadto dokonano konserwacji i renowacji zabytkowych obrazów św. Bartłomieja Ap. oraz św. Barbary. Wymieniono instalację elektryczną i nagłośnieniową oraz zamontowano ogrzewanie całości świątyni. W 2013 r. rozpoczęto budowę nowej dzwonnicy.

Opracował: ks. dr hab. Paweł Wolnicki