Powołanie parafii: 1730-10-12 – konsekracja kościoła
Adres: Czarnożyły 120
98-310 CZARNOŻYŁY
tel. 43 841-62-18
parafia.czarnozyly@op.pl
dekanat: Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Wieluniu
region: Wieluński
gm. Czarnożyły, pow. wieluński, woj. łódzkie
Mieszkańcy: 3261
Msza św: Niedziela: 9.00, 11.00
Św. zniesione: 9.00, 11.00, 18.00 (16.00 zima)
Dni powszednie: 17.30 lub 18.00)
Proboszcz: Ks. Jerzy Józef WACHOWSKI
Wikariusz: Ks. Andrzej DEMBOWSKI
Kościół parafialny:  p.w. św. Bartłomieja Ap.
Odpust:  1. Św. Bartłomieja Ap. – 24 sierpnia
2. Św. Barbary – 4 grudnia
Doba Eucharystyczna:  14 marca
Inne kościoły i kaplice: Gromadzice – kościół filialny p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej; Msze święte w niedziele i święta: 16.00; Doba Eucharystyczna: 8 lipca; odpust – 15 września
Nietuszyna – kościół filialny p.w. św. Alberta Chmielowskiego; Msze święte w niedziele i święta: 14.30; odpust – 17 czerwca
Opojowice – kościół filialny p.w. św. Anny; Msze święte 2-3 razy w miesiącu; odpust – 26 lipca
Miejscowość: CZARNOŻYŁY, Działy – 2 km, Emanuelina – 1 km, Gromadzice – 4 km, Kąty – 3 km, Leniszki – 2,5 km, Nietuszyna – 3 km, Opojowice – 4 km, Wydrzyn – 2 km
Instytucje z pastoralną opieką parafii:  Przedszkole, Czarnożyły, tel. 43 841-12-79
Przedszkole, Wydrzyn, tel. 43 841-12-21
Oddział Przedszkolny, Gromadzice, tel. 43 841-12-92
Szkoła Podstawowa, Czarnożyły – tel. 43 841-12-79
Szkoła Podstawowa, Wydrzyn, tel. 43 841-62-21
Gimnazjum, Czarnożyły, tel. 43 841-69-30
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gromadzice, tel. 43 841-12-92
Proboszczowie dotychczasowi: ks. Ignacy Rechciński (1925-30)
ks. Adam Żor (1930-44)
ks. Władysław Marcinkowski (1945-46)
ks. Stanisław Smółka (1946-56)
ks. Franciszek Porczyński (1956-77)
ks. Alfred Zygmunt Pierzchała (1977-2007)
Ks. Jerzy Józef Wachowski (2007- )
Z parafii pochodzą księża: Tadeusz Szpikowski (1930)
Franciszek Szczepański (1931)
Wiktor Baranowski (1932)
Stanisław Chudy MSF (1936)
Marian Bogus (1954)
Henryk Marciniak (1957)
Mariusz Chudy (1992)
Krystian Ryszard Ostrowski OFM (1992)
Cmentarz:  Czarnożyły – 200 m
Wydrzyn – 3 km

Rys historyczny: Parafia Czarnożyły istniała już z pewnością w 1411 r., co sugeruje jej wcześniejszy rodowód. Przyłączona do niej została 21.06.1865 r. (istniejąca przynajmniej od 1340 r.) parafia w Wydrzynie. W XV w. kościół w Czarnożyłach ufundowali właściciele wsi. Następny kościół modrzewiowy konsekrował 29.04.1626 r. biskup Adam Górski. Ok. 1720 r. był on restaurowany staraniem ks. Aleksego Borkowicza. Budowę obecnego ukończono w 1726 r. Konsekrował go 12.10.1730 r. biskup Franciszek Kraszkowski. W latach 1907-16 staraniem ks. Wincentego Przygodzkiego dobudowano boczne nawy, wybijając arkadowe otwory na główną nawę oraz kruchtę przy wejściu głównym, a nad nią wybudowano chór muzyczny. W czasie okupacji hitlerowskiej kościół zamieniono na magazyn zboża, obrabowano z paramentów liturgicznych, uszkodzono wieżę i sygnaturkę. Po wojnie został on przystosowany do kultu staraniem ks. Władysława Marcinkowskiego i ks. Stanisława Smółki. Odtąd był remontowany w miarę potrzeb. Po 1980 r. staraniem ks. Alfreda Pierzchały powstały kościoły filialne w Chojnach (1982-85) i Hucie (1985-89), które weszły w skład nowopowstałej parafii obejmującej te ośrodki duszpasterskie oraz w Gromadzicach (1985-88), Nietuszynie (1989) i Opojowicach (1996-97). Podjął też budowę kościoła w Wydrzynie. Wieś ta była niegdyś siedzibą parafii wydrzyńskiej i miała kościół drewniany, ufundowany w I połowie XV w. przez arcybiskupa gnieźnieńskicego. Następny, również drewniany, został wybudowany przez kapitułę gnieźnieńską około 1718 r. Konsekrował go w r. 1822 biskup Franciszek Kraszkowski. Kościół ten spalił się 17.04.1852 r. obecnie trwają bieżące prace konserwacyjne we wszystkich świątyniach znajdujących się na terenie parafii.

Opracował: ks. dr hab. Paweł Wolnicki