Łyskornia – Św. Marii Magdaleny

Powołanie parafii: ok. 1458r.
Adres: Łyskornia 103
98-350 BIAŁA k. Wielunia
tel. 43 841-90-98
parafia.lyskornia@op.pl
dekanat: Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Wieluniu
region: Wieluński
gm. Biała, pow. wieluński, woj. łódzkie
Mieszkańcy: 800
Msza św: Niedziela: 8.30, 11.00 (15.00 okresowo)
Św. zniesione: 10.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00 lub 18.00
Proboszcz: Ks. Józef OGORZAŁY
Kościół parafialny:  p.w. św. Marii Magdaleny
Odpust:  Św. Marii Magdaleny – 22 lipca
Doba Eucharystyczna:  9 czerwca
Miejscowość: (w mieście ulice):
Janowiec – 2 km, ŁYSKORNIA, Poręby – 1,5 km
Instytucje z pastoralną opieką parafii:  Przedszkole, Łyskornia 55, tel. 43 841-90-55
Proboszczowie dotychczasowi: od 1925 r.:
ks. Stanisław Gurbiel (1925-27)
ks. Roman Pytlawski (1927-36)
ks. Józef Krawczyński (1936-41)
ks. Antoni Wodzisławski (1945-55)
ks. Lucjan Nowak (1955-59)
ks. Kazimierz Bajorek (1959-77)
ks. Zenon Pilśniak (1977-81)
ks. Bogdan Rogowicz (1981-84)
ks. Jan Osuch (1984-86)
ks. Piotr Balicki (1986-88)
ks. Andrzej Kańka (1988-94)
ks. Henryk Rabenda (1994-95)
ks. Kazimierz Kieraś (1995-99)
ks. Dariusz Grzegorz Zając (1999-2002)
ks. Jerzy Józef Wachowski (2002-2007)
Ks. Benedykt Stanek (2007-2013)
Ks. Józef Ogorzały (2013 – )
Z parafii pochodzą księża: Zygmunt Wróbel (1965)
Andrzej Chałupka (1986)
Cmentarz: 300 m

Rys historyczny: Parafia istniała z pewnością w 1458 r., o czym wspominają akta oficjalatu wieluńskiego. W latach 1891-1917 włączono ją do parafii Naramice. Obecny kościół drewniany wybudował w 1660 r. właściciel wsi. Po spustoszeniu w czasie wojny północnej odbudowany został w 1714 r. staraniem proboszcza ks. Jana Szukajskiego, a w 1786 przebudowany i powiększony. Po okupacji hitlerowskiej kościół odrestaurował ks. Antoni Wodzisławski, a w latach 1977-81 remontował ks. Zenon Pilśniak. Renowację dachu wraz z wymianą gontów przeprowadzono w 2010 r. W 2006 r. zbudowana została kaplica przedpogrzebowa według projektu arch. Marii Dziuba.

Opracował: ks. dr hab. Paweł Wolnicki