Starcza – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Powołanie parafii: 1935-09-29 – poświęcenie kościoła
Adres: ul. Szkolna 4
42-261   STARCZA
tel. 34 314-04-22
dekanat: Porajski
region: Częstochowski
gm. Starcza, pow. częstochowski, woj. śląskie
Mieszkańcy: 3000
Msza św: Niedziela: 8.00, 10.00, 11.30, 15.30
Św. zniesione: 10.15, 18.00 (17.00 zima)
Dni powszednie: 17.00, 17.30 (16.00, 16.30 zima)
Proboszcz: Ks. Janusz Stefan WITKOWSKI
Wikariusz: Ks. Krzysztof NOWAK
Kościół parafialny:  p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Odpust:  1. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – 26 sierpnia
2. Św. Andrzeja Boboli – 16 maja
Doba Eucharystyczna:  29 września
Miejscowość: Klepaczka – 1 km, Łysiec – 3 km, Rudnik Mały – 3 km, Rudnik Wielki – 1-5 km, STARCZA, Własna – 3 km
Inne kościoły i kaplice: Rudnik Wielki – kaplica p.w. św. Jana Nepomucena; Msza święta raz w miesiącu
Instytucje z pastoralną opieką parafii:  Gminne Przedszkole, Starcza, tel. 34 314-00-08
Przedszkole, Rudnik Wielki (filia Przedszkola Nr 2 w Kamienicy Polskiej), tel. 34 327-39-61
Szkoła Podstawowa, Starcza, tel. 34 327-33-05
Gimnazjum, Starcza, tel. 34 327-33-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, tel. 34 314-05-08
Proboszczowie dotychczasowi: od 1925 r.:
ks. Wacław Kucharski (1924-38)
ks. Stanisław Cesarz (1938-42)
ks. Wacław Stępień (1942-47)
ks. Piotr Turlejski (1947-1961)
ks. Alfons Kotlewski (1961-80)
ks. Stanisław Kopczyński (1980-1990)
ks. Czesław Urgacz (1990-2000)
ks. Janusz Stefan Witkowski (2000- )
Z parafii pochodzą księża: ks. Franciszek Psonka (1912)
Cmentarz:  1 km

Rys historyczny: Parafia została erygowana przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, a jej terytorium wyłączono z parafii w Poczesnej. Od 27.07. 1911 r. zamieszkał na jej terenie, jako samodzielny filialista, a z czasem pierwszy proboszcz ks. Ferdynand Cichocki. Pierwotny kościół zaczęto budować jeszcze przed powstaniem parafii, staraniem ks. Jana Knora proboszcza macierzystej parafii, ale ze względu na brak funduszów wystawiono tylko tymczasową kaplicę drewnianą, do której dojeżdżał w niedziele i święta ze Mszą św., jako wikariusz ks. F. Cichocki. Budowę obecnego kościoła, prowadzono w latach 1928-1934 r. staraniem kolejnego proboszcza Wacława Kucharskiego. Kościół ten został konsekrowany 29.09.1935 r. przez biskupa Teodora Kubinę. W 1947 r. staraniem ks. Wacława Stępnia sprawiono nowy ołtarz. W ostatniej dekadzie do ważniejszych inwestycji przeprowadzonych w kościele można zaliczyć, m.in.: wymianę instalacji elektrycznej, nagłośnienia, drzwi wejściowych, zegara na wieży, wszystkich okien, w które wstawiono witraże, iluminację świątyni. Na terenie parafii we wsi Rudnik Wielki znajduje się kaplica mszalna wzniesiona na początku XX w. Dnia 27.08.2006 r. arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił wybudowaną według projektu Zdzisława Błaszczyka kaplicę przedpogrzebową wyposażoną w podwójną chłodnię i ławki.

Opracował: ks. dr hab. Paweł Wolnicki