Rudniki k. Wielunia – Św. Mikołaja

Powołanie parafii: I wzmianka 1397
Adres: ul. Wieluńska 2
46-325   RUDNIKI k. Wielunia
tel. 34 359-50-71
dekanat: Praszkowski
region: Wieluński
gm. Rudniki, pow. oleski, woj. opolskie
Mieszkańcy: 1950
Msza św: Niedziela: 8.30, 10.00, 11.30
Św. zniesione: 9.00, 18.00
Dni powszednie: 18.00
Proboszcz: Ks. Krzysztof Tadeusz BŁASZKIEWICZ
Kościół parafialny:  p.w. św. Mikołaja BW
Odpust:  1. Przemienienie Pańskie – 6 sierpnia
2. Niepokalane Poczęcie NMP – 8 grudnia
Doba Eucharystyczna:  23 listopada
Miejscowość: Faustianka – 3 km, Jawor – 1km, Jaworek – 1,5 km, Kuźnica – 8 km, Łazy – 2 km, Młyny – 1,5 km, Porębki – 2 km, RUDNIKI
Instytucje z pastoralną opieką parafii:  Przedszkole, Rudniki, tel. 34 359-50-36
Gimnazjum, Rudniki, ul. Wieluńska 15, tel. 34 359-50-32
Proboszczowie dotychczasowi: ks, Leopold Berent (1925-41)
ks. Marceli Dewudzki (1941-62)
ks. Julian Kowalski (1962-71)
ks. Zdzisław Warzecha (1971-84)
ks. Józef Dawczyński (1984-86)
ks. Edward Sztama (1986-91)
ks. Krzysztof Tadeusz Błaszkiewicz (1991- )
Z parafii pochodzą księża: Ks. Zenon Janyszek (1955)
Ks. Czesław Jabłoński (1960)
Ks. Czesław Piotr Mirowski (1982)
Cmentarz:  500 m

Rys historyczny: Parafia istniała już z pewnością w 1397 r. Pierwotny kościół drewniany dotrwał do końca XVII w. W 1691 r. wybudowany został drugi, również drewniany staraniem ks. Marcina Szafranka. Rozebrali go Niemcy w czasie okupacji w 1943 r. Obecną świątynię parafialną zbudowano pod koniec lat dwudziestych XIX w. z fundacji miejscowej dziedziczki. Kościół ten poświęcił w 1830 r. administrator diecezji kujawsko-kaliskiej ks. Walenty Tomaszewski. W czasie okupacji hitlerowskiej został zamknięty i ograbiony. Po 1945 r. staraniem ks. Marcelego Dewudzkiego przystosowano go do potrzeb Liturgii. Odtąd był on przez kolejnych proboszczów restaurowany i modernizowany (nowo zbudowaną kaplicę przedpogrzebową poświęcono w 1988 r.). Obecnie trwają bieżące prace konserwacyjne świątyni.

Opracował: ks. dr hab. Paweł Wolnicki