Częstochowa – Św. Urszuli Ledóchowskiej

Powołanie parafii: 1985-01-29 – powołanie parafii
Adres: ul. Gajowa 39/41
42-207   CZĘSTOCHOWA
tel. 518 828 028
dekanat: Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie
region: Częstochowski
pow. grodzki, woj. śląskie
Mieszkańcy: 7500
Msza św: Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Św. zniesione: 7.00, 9.00, 17.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00
Proboszcz: Ks. Gabriel Grzegorz BISKUP gabisku@wp.pl
Wikariusz: Ks. Paweł GANCAREK
Katecheta: Ks. Marek MADEJ ; ks.marek.madej@o2.pl
W parafii mieszka: Ks. Jan FRONCZAK ; tel. 514 522 610
Kościół parafialny:  p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej
Odpust: św. Urszuli – ostatnia niedziela maja
Doba Eucharystyczna: 29 stycznia
Miejscowość: Bukowa (15-39, 8-36), Gajowa, Jagiellońska (nieparzyste 1-87), Kamińskiego, Lechonia (30, 32, 34), Lipowa (24-52, 11), Olszowa, Orkana (9-157, 2-90), Południowa (1-139, 36-86), Rydza-Śmigłego, Sportowa, Zagórskiego, Zielona, Zimowa
Instytucje z pastoralną opieką parafii: Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Orkana 95/109, tel. 363-38-60
Gimnazjum Nr 18, ul. Orkana 95/109, tel. 363-38-60
Proboszczowie dotychczasowi: Ks. Jerzy SOJCZYŃSKI (1982-97),
Gabriel Grzegorz BISKUP(1997- )
Z parafii pochodzą księża: Paweł Bekus (1999),
Grzegorz Nowicki (1999),
Arkadiusz Bolesław Gudowski (2000),
Marek Michał Woldan (2000)

Rys historyczny: Parafię erygował biskup Stanisław Nowak 29.01.1985 r. Jednak już od 22.08.1983 r. istniał tu wikariat terenowy. Znacznie wcześniej, bowiem w 1981 r., ks. Franciszek Rąpała, proboszcz parafii św. Józefa, z myślą opieki duszpasterskiej i katechetycznej nad rozbudowującym się osiedlem w zachodniej części Rakowa (Wrzosowiak) kupił posesję z budynkiem mieszkalnym przy ul. Sportowej 80. Dnia 17.10.1982 r. w zaadaptowanym na kaplicę pomieszczeniu tego domu odprawił Mszę św. Organizatorem parafii i wikariuszem terenowym, a następnie pierwszym proboszczem został tu ks. Jerzy Sojczyński. Na zakupionym pod budowę kościoła i plebanii placu przy ul. Orkana 60/62 została na nim wzniesiona kaplica-barak, która miała służyć do sprawowania Liturgii już w łatwiejszych warunkach niż przy ul. Sportowej 80. Pierwsza Msza św. w tej kaplicy została odprawiona 1.11.1987 r. Dwa miesiące wcześniej rozpoczęto też budowę nowego kościoła. Dokończenia świątyni podjął się w 1997 r. drugi proboszcz ks. Gabriel Biskup. Dzięki jego zaangażowaniu od pierwszej niedzieli września 1999 r. rozpoczęto w nowopowstałym kościele odprawiać nabożeństwa i Eucharystię. Obecnie prowadzone są bieżące prace konserwacyjne kościoła i jego wyposażanie.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki