Częstochowa – Św. Józefa Rzemieślnika Sanktuarium Św. Józefa

Powołanie parafii: 1910-02-09 – powołanie parafii
Adres: ul. Okrzei 41
42-207   CZĘSTOCHOWA
tel. 34 323-26-43
proboszcz.jozef@wp.pl
www.swjozef.boo.pl
dekanat: Św. Józefa w Częstochowie
region: Częstochowski
pow. grodzki, woj. śląskie
Mieszkańcy: 7500
Msza św: Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Św. zniesione: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
Dni powszednie: 7.00,  18.00
Proboszcz: Ks. Marek KUNDZICZ, tel. 512 857 865; marek.kundzicz@op.pl
Wikariusz: Ks. Krzysztof Adrian FIDURA; kfidura@o2.pl
Ks. Piotr Janusz KLEKOCIŃSKI, tel. 603 472 484; pietrek_6@tlen.pl
W parafii mieszka:  Ks. Jacek KAPUŚCIŃSKI –  dyrektor . Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej; tel. 602 471 284; jacke3@o2.pl
Kościół parafialny:  p.w. św. Józefa Rzemieślnika
Odpust: 1. św. Józefa Rzemieślnika – 1 maja,
2. św. Józefa Oblubieńca – 19 marca
Doba Eucharystyczna: 9 lutego
Domy zakonne: SS. Felicjanki, ul. Kunickiego 8, tel. 34 323-25-42;
kaplica p.w. św. Józefa Rzemieślnika
Instytucje z pastoralną opieką parafii: Miejskie Przedszkole Nr 7, ul. Mireckiego 25a, tel. 34 323-45-80
Miejskie Przedszkole Nr 7c, ul. Mireckiego 26a, tel. 34 323-37-68
Niepubliczne Przedszkole SPSK UL.Okrzei 41 tel. 34 323-66-63
Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Łukasińskiego 70/74, tel. 34 323-18-82
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK
ul.Łukasińskiego 24  tel. 34 314-20-86
Publiczne Gimnazjum SPSK im.św.Józefa ul. Okrzei 41 tel.34 323-66-63
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40, tel. 34 323-11-63
Zespół Szkół Elektroniczno-Mechanicznych im. Bolesława Prusa, ul. Prusa 20, tel. 34 323-11-64
Proboszczowie dotychczasowi: od 1925 r.:
ks. Stefan Niedźwiecki (1925-33),
ks. Klemens Gawlikowski (1933-45),
ks. Władysław Pająk (1945-49),
ks. Franciszek Rąpała (1949-83),
ks. Zenon Raczyński (1983-96),
ks. Bronisław Kazimierz Preder (1996- 2014)
Ks. Marek Kundzicz (2014 – )
Z parafii pochodzą księża: Ks. Wacław Stępień (1937),
Ks. Henryk Radecki (1956),
Ks. Antoni Wachułka (1965),
Ks. Krzysztof Skubała (1960),
Ks. Janusz Rakowski (1961),
Ks. Jerzy Klimas (1969),
Ks. Aleksy Kowalski (1984),
Ks. Dariusz Latacz (1987),
Ks. Artur Jan Bętkowski (1994 ),
Ks. Łukasz Henryk Laskowski (2001),
Ks. Arkadiusz Wiesław Pietrzak(2003)
Ks. Konrad Jerzy Cygan (2008)
Ks. Tomasz Piotr Laskowski (2008)
Cmentarz: (w administracji Kurii Metropolitalnej) 1,5 km

Rys historyczny: Parafię erygował biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki 9.02.1910 r. wyłączając jej teren z parafii św. Zygmunta. Rolę świątyni parafialnej pełniła wybudowana tu jeszcze w 1904 r. drewniana kaplica. W latach 1925-1933 staraniem drugiego proboszcza, ks. Stefana Niedźwieckiego, podjęto budowę okazałego kościoła, bardzo potrzebnego dla prężnie rozrastającej się osady Raków. Wnętrze świątyni kończyli i wyposażali jego następcy: ks. Klemens Gawlikowski, ks. Władysław Pająk i ks. Franciszek Rąpała. Od 1984 r. kościół był miejscem organizowanej przez ks. Zenona Raczyńskiego Mszy św. za ojczyznę, które gromadziły ludzi związanych z ówczesną opozycją. Dnia 18.10.2002 r. ustanowiono tu sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajduje się kaplica codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. W ostatniej dekadzie, na zewnątrz świątynię otoczono arkadami oddzielającymi plac przykościelny od ulicy. Dziedziniec wypełnia mała architektura sakralna nadająca obiektowi monumentalny charakter. Obecnie prowadzone są bieżące prace konserwacyjne kościoła.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki