Powołanie parafii: 1910-02-09 – powołanie parafii
Adres: ul. Okrzei 41
42-207   CZĘSTOCHOWA
tel. 34 323-26-43, wik. i kanc. 34 323-24-15
proboszcz.jozef@wp.pl

http://swjozef.boo.pl

dekanat: Św. Józefa w Częstochowie
region: Częstochowski
pow. grodzki, woj. śląskie

Mieszkańcy: 8000
Msza św: Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 19.00
Św. zniesione: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 19.00
Dni powszednie: 7.00, 17.30, 18.00
Proboszcz: Ks. Bronisław Kaimierz PREDER
Wikariusz: Ks. Stanisław Zygmunt KOŃCZYK
Ks. Roman Grzegorz DZIEMBOWSKI ro-mek@o2.pl
Ks. Piotr FAŁKOWSKI pfalkowski@pmp.ccz.pl
W parafii mieszka:  Ks. Jacek KAPUŚCIŃSKI – zastępca dyr. Archiwum A.Cz.
Kościół parafialny:  p.w. św. Józefa Rzemieślnika
Odpust: 1. św. Józefa Rzemieślnika – 1 maja,
2. św. Józefa Oblubieńca – 19 marca
Doba Eucharystyczna: 9 lutego
Domy zakonne: SS. Felicjanki, ul. Kunickiego 8, tel. 34 323-25-42;
kaplica p.w. św. Józefa Rzemieślnika
Miejscowość: Miejskie Przedszkole Nr 7, ul. Mireckiego 25a, tel. 34 323-45-80
Miejskie Przedszkole Nr 7c, ul. Mireckiego 26a, tel. 34 323-37-68
Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Łukasińskiego 70/74, tel. 34 323-18-82
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40, tel. 34 323-11-63
Zespół Szkół Elektroniczno-Mechanicznych im. Bolesława Prusa, ul. Prusa 20, tel. 34 323-11-64
Proboszczowie dotychczasowi: od 1925 r.:
ks. Stefan Niedźwiecki (1925-33),
ks. Klemens Gawlikowski (1933-45),
ks. Władysław Pająk (1945-49),
ks. Franciszek Rąpała (1949-83),
ks. Zenon Raczyński (1983-96),
ks. Bronisław Kazimierz Preder (1996- )
Z parafii pochodzą księża: Wacław Stępień (1937),
Henryk Radecki (1956),
Antoni Wachułka (1965),
Krzysztof Skubała (1960),
Janusz Rakowski (1961),
Jerzy Klimas (1969),
Aleksy Kowalski (1984),
Dariusz Latacz (1987),
Artur Jan Bętkowski (1994 ),
Łukasz Henryk Laskowski (2001),
Arkadiusz Wiesław Pietrzak(2003)
Konrad Jerzy Cygan (2008)
Tomasz Piotr Laskowski (2008)
Cmentarz: (w administracji Kurii Metropolitalnej) 1,5 km

Rys historyczny: Parafię erygował biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki 9.02.1910 r. wyłączając jej teren z parafii św. Zygmunta. Rolę świątyni parafialnej pełniła wybudowana tu jeszcze w 1904 r. drewniana kaplica. W latach 1925-1933 staraniem drugiego proboszcza, ks. Stefana Niedźwieckiego, podjęto budowę okazałego kościoła, bardzo potrzebnego dla prężnie rozrastającej się osady Raków. Wnętrze świątyni kończyli i wyposażali jego następcy: ks. Klemens Gawlikowski, ks. Władysław Pająk i ks. Franciszek Rąpała. Od 1984 r. kościół był miejscem organizowanej przez ks. Zenona Raczyńskiego Mszy św. za ojczyznę, które gromadziły ludzi związanych z ówczesną opozycją. Dnia 18.10.2002 r. ustanowiono tu sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajduje się kaplica codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. W ostatniej dekadzie, na zewnątrz świątynię otoczono arkadami oddzielającymi plac przykościelny od ulicy. Dziedziniec wypełnia mała architektura sakralna nadająca obiektowi monumentalny charakter. Obecnie prowadzone są bieżące prace konserwacyjne kościoła.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki