Częstochowa – Św. Judy Tadeusza Apostoła

Powołanie parafii: 1957-05-07 – powołanie parafii
Adres: ul. Kaczorowska 56
42-200   CZĘSTOCHOWA
tel. 34 361-90-12;
dekanat: Św. Józefa w Częstochowie
region: Częstochowski
pow. grodzki, woj. śląskie
Mieszkańcy: 5000
Msza św: Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00
Św. zniesione: 7.00, 9.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00
Proboszcz: Ks.  Jan SAMBOR, tel. 515 137 286 ; ksjsambor@wp.pl
Wikariusz: Ks. Adam Andrzej BANACH, tel. 507 333 315 ; adambanach18@wp.pl
Kościół parafialny: p.w. Św. Judy Tadeusza Apostoła
Odpust: Św. Judy Tadeusza Apostoła. – 28 października
Doba Eucharystyczna: 15 lutego
Miejscowość: ulice:
Babia, Bliska, Budowlanych, Bratnia, Bystra, Ceramiczna, Ciepła, Chłodna, Czysta, Dobra, Dzika, Edisona, Faradaya (od nr. 41), Galwaniego, Garbarska, Hutników (do przejazdu kolejowego), Jasna, Kaczorowska (od nr. 11 i 30), Koszykowa, Legionów. Ładna, Marysia (od nr. 15 i 12), Miła, Niecała, Generała Wilhelma Orlik – Rückemanna, Olsztyńska (do nr. 250), Pasteura, Podmokła, Próżna, Roentgena, Słoneczna, Spokojna, Sucha, Ślepa, Śliska, Tkacka, Tymczasowa, Wapienna, Wąska, Widna, Wilgotna, Wiklinowa, Wioślarska, Wspólna, Zaciszna, Złota (od nr. 59 i 80), Żytnia.
Instytucje z pastoralną opieką parafii: Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Olsztyńska 28, tel. 34 361-89-02
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Olsztyńska 28, tel. 34 361-89-79
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5, ul. Legionów 58, tel. 34 360-10-72
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. Legionów 23, tel. 34 360-10-72
Gimnazjum Nr 17, ul. Legionów 58, tel. 34 361-13-06
Proboszczowie dotychczasowi: ks. Józef Łukaszewski (1957-81)
ks. Zenon Pilśniak (1981-2007)
Ks. Jan Sambor (2007- )
Z parafii pochodzą księża:  Ryszard Bolesław Słowikowski (1986)
Piotr Duś OSPPE (1999)
Adrian Konrad Sikora (2003)

Rys historyczny: Parafię erygował biskup Zdzisław Goliński 7.05.1957 r., wyłączając jej teren z parafii św. Zygmunta. Pierwszym organizatorem i proboszczem parafii został ks. Józef Łukaszewski. Mszę św. początkowo odprawiał on dla swoich parafian w kościele św. Zygmunta, mieszkając zarazem na plebanii macierzystej parafii. Wobec braku szans na budowę kościoła 17.03.1959 r. udało się ks. J. Łukaszewskiemu zakupić plac przy ul. Kaczorowskiej 56 i wybudować na nim dwurodzinny dom, w którym wygospodarowano pomieszczenie na niewielką kaplicę mszalną, salkę katechetyczną oraz mieszkanie dla księdza. W 1961 r. zaczęto w tak powstałej sali katechetycznej odprawiać Mszę św. dla małych dzieci, a trzy lata później, na Eucharystię przychodzili także starsi i chorzy parafianie. Po kolejnych przeróbkach pomieszczeń w 1968 r. kaplica przy ul. Kaczorowskiej stała się centrum życia religijnego parafii. Dla dzieci zostały urządzone pod nią dwie duże salki katechetyczne z szatnią i sanitariatami. Drugi proboszcz ks. Zenon Pilśniak w marcu 1984 r., mimo bardzo skromnej obszarowo działki, zdecydował się, po uzyskaniu koniecznych pozwoleń, podjąć budowę kościoła według projektu architektów Zbigniewa i Andrzeja Białkiewiczów. Wybudowana już w następnym roku świątynia była wewnątrz urządzana według projektu S. Pospieszalskiego i wyposażona w konieczne sprzęty i utensilia. 27.09.1987 r. biskup Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia (konsekracji) tego kościoła. W ostatniej dekadzie m.in. wstawiono w okna kościoła witraże, zamontowano nowe drzwi wejściowe, przebudowano prezbiterium i zbudowano dwa nowe ołtarze.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki