Częstochowa – Św. Jakuba Apostoła

Powołanie parafii: 1937-08-28 – powołanie parafii
Adres: ul. Kilińskiego 8
42-200   CZĘSTOCHOWA
tel. 34 324-11-87
http://www.swjakub.com
dekanat: Św. Zygmunta w Częstochowie
region: Częstochowski
pow. grodzki, woj. śląskie
Mieszkańcy: 7000
Msza św: w niedzielę i święta: godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 (z wyjątkiem wakacji), 18.30
w dni powszednie: godz. 7.00,  18.30
w święta kościelne: godz. 7.00, 9.00, 18.30
Proboszcz: Ks. Kazimierz Zalewski
Wikariusz: Ks. Marek GABORSKI; tel. 600 023 524; marekgaborski78.mg@gmail.com
Ks. Wojciech Bartłomiej TORCHALSKI; tel. 606 923 451; wtorchalski@wp.pl
W parafii mieszka: 
Ks. Franciszek JAKÓBCZAK, tel. 34/ 324 05 28
Ks. Marian SZCZERBA; tel. 34/ 324 96 28 maszczerba@czestochowa.opoka.org.pl
Ks. Marian GĄSIOROWSKI ; tel. 606 146 509; gasiorowskimarian@interia.pl

Ks. Daniel Krzysztof KUSA, tel. 34/ 324 96 28; dkusa@wp.pl
Ks. Stanisław Mendakiewicz; tel. 605 686 667; stanmen@cz.onet.pl
Kościół parafialny:  p.w. św. Jakuba Apostoła
Odpust: Św. Jakuba Apostoła – 25 lipca
Doba Eucharystyczna: 30 sierpnia
Wieczysta Adoracja: od 9 kwietnia 2000 r
Inne kościoły i kaplice: Kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Domu Arcybiskupa Metropolity
Kaplica p.w. NMP Królowej Polski w Kurii Metropolitalnej
Domy zakonne: Misjonarze Krwi Chrystusa, ul. Mąkoszy 1, tel. 34 324-79-61, kaplica p.w. św. Kaspra.
SS. Córki Bożej Miłoci, ul. Staszica 9, tel. 34 324-71-66; kaplica p.w. NMP Królowej Zakonów
SS. Najwiętszego Imienia Jezus, ul. Jasnogórska 32, tel. 34 324-62-61; kaplica p.w. Najświętszego Imienia Jezus
SS. Nazaretanki (Nowicjat), ul. Dąbrowskiego 19, tel. 34 324-12-39; kaplica p.w. Opieki Matki Bożej
SS. Służebniczki Starowiejskie, Aleja Najw. Maryi Panny 54, tel. 34 324-33-75; kaplica p.w. NMP Częstochowskiej
SS. Zmartwychwstanki, Aleja Najw. Maryi Panny 58/60, tel. 34 324-15-69, kaplica p.w. NMP Jasnogórskiej
Miejscowość: ulice:
Aleja Armii Krajowej 2, Aleja Jana Pawła II (69, 71), Aleja. Najświętszej Maryi Panny (29-71, 16-64), Dąbrowskiego (do 30 i 23/25), Jasnogórska, Kilińskiego (do 42/44 i 27), Kościuszki, Lelewela, Małachowskiego, Mąkoszy, Nowowiejskiego (1,2,4), Partyzantów, Polskiej Organizacji Wojskowej – POW (3, 4 i 8), Ks. Jerzego Popiełuszki, Racławicka, Staszica, Sułkowskiego, Szymanowskiego 1-22, Śląska (do 6 i do 9), Tuwima, Wały Dwernickiego do 43/45, Zimorowicza, Zwycięzców, Żwirki i Wigury.
Instytucje z pastoralną opieką parafii: Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Szymanowskiego 9, tel. 34 324-35-20
Miejskie Przedszkole nr 23, ul. Szymanowskiego 3A, tel. 45 324-57-08
Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SS. Zmartwychwstanek im. M. Zofii Szulc, al. NMP 58/60, tel. 34 324-98-54
Szkoła Podstawowa nr 40 im. S. Żeromskiego, al. Jana Pawła II nr 95, tel. 34 324-53-34
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, ul. Kociuszki 8, tel. 34 324-25-55
IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, al. NMP 56, tel. 34 324-16-14, 34 324-55-48
Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Wł. Sikorskiego, ul. Jasnogórska 84/96, tel. 34 324-35-51
Zespół Szkół Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel.34  365-66-25
Zespół Szkół im. C.K. Norwida: IX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Chemiczne, ul. Jasnogórska 8, tel. 34 324-23-10, 34 324-23-07
Proboszczowie dotychczasowi: Ks. Wojciech Mondry (1937-65)
Ks. Tadeusz Ojrzyński (1965-79)
Ks. Henryk Bąbiński (1979-93)
Ks. Józef Franelak (1993- 2011)
Ks. Stanisław Mendakiewicz (2011 -2016)

Ks. Kazimierz Zalewski (2016 -
Z parafii pochodzą księża:  Jan Romuald Kaliński OFM (1958)
Wojciech Pazera (1969)
Stanisław Syguda OSPPE (1983)
Andrzej Sobota (1984)
Dominik Krzysztof Łuszczek OSPPE (1985)
Tadeusz Stich (1987)
Jerzy Czekaj OSPPE (1987)
Stanisław Tomoń OSPPE (1989)
Dariusz Mielczarek (1990)
Jarosław Ginter (1991)
Janusz Plaszczyk (1991)
Tomasz Makowski (1994)
Mariusz Piotr Frukacz (1996)
Marcin Święch (1999)

Rys historyczny: Parafię erygował biskup Teodor Kubina 28.08.1937 r., a jej obszar wydzielono z parafii św. Zygmunta i św. Rodziny. Na świątynię parafialną wyznaczono istniejący kościół pw. św. Jakuba. Pierwszy kościół pod tym wezwaniem (szpitalny) przy którym umieszczono przytułek dla chorych pielgrzymów został tu zbudowany z drewna, w 1582 r. Rozebrał go w 1642 r. o. Andrzej Gołdonowski, prowincjał Paulinów i postawił na jego miejscu murowany. Powstał też przy nim obszerny dom dla chorych pielgrzymów, a w 1786 r. osiadły SS. Mariawitki. Od 1862 r. siostry zamieszkały w wybudowanym przez siebie klasztorze i kościele Najświętszego Imienia Maryi nadal zajmując się świątynią św. Jakuba. Gdy w 1864 zgromadzenie uległo kasacie kościół ten stał się filią parafii św. Zygmunta. W 1869 r. władze carskie zburzyły kościół św. Jakuba, a na jego miejscu wybudowano cerkiew pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego. W 1918 r. cerkiew przeszła w używanie Kościoła rzymskokatolickiego. Świątynia stała się znowu kościołem filialnym parafii św. Zygmunta, a równocześnie kościołem rektorackim i garnizonowym dla wojska polskiego (parafią wojskową). W dniu 1.02.1943 r. kościół św. Jakuba został przez Niemców zabrany katolikom i oddany nielicznej grupie prawosławnych. Z nabożeństwami przeniesiono się wówczas do pobliskiego kościoła Najświętszego Imienia Maryi. Od 2.03.1947 r. kościół św. Jakuba powrócił do parafii. Usunięto wtedy z niego bizantyjskie kopuły. Dnia 19.10.1997 r. arcybiskup Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia kościoła (konsekracji). W poświęconej 9.04.2000 r. przez czwartego biskupa częstochowskiego kaplicy, zainaugurowano codzienną adorację Najświętszego Sakramentu. W ostatniej dekadzie do ważniejszych inwestycji przeprowadzonych w kościele można zaliczyć m.in.: pomalowanie zewnętrznej elewacji kościoła, remont wieżyczek-dzwonnic, renowacja chrzcielnicy oraz drzwi, generalny remont organów. Obecnie charakter sakralny otoczeniu świątyni nadaje figura św. Jakuba St. Ap. postawiona tu w 2010 r. poświęconym temuż Świętemu.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki