Częstochowa – Św. Zygmunta

Powołanie parafii: ok. 2 pol. XIII w.
Adres: ul. Krakowska 1
42-200   CZĘSTOCHOWA
tel. 34 324-14-86 (kanc.)
dekanat: Św. Zygmunta w Częstochowie
region: Częstochowski
pow. grodzki, woj. śląskie
Mieszkańcy: 5960
Msza św: Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00
Proboszcz: Ks. prał. Marian WOJCIESZAK ; tel. 698 631 691
Wikariusz: Ks. Grzegorz Andrzej BOROWIK ; grzegorz_borowik1986@wp.pl
Ks. Mariusz Rafał MRUSZCZYK
Kościół parafialny:  p.w. św. Zygmunta
Odpust: 1. Św. Zygmunta M – 2 maja
2. Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia
Doba Eucharystyczna: 4 stycznia
Wieczysta Adoracja:  Wieczysta Adoracja Najświętszej Eucharystii od 3 marca 1973 r.
Domy zakonne: 1. SS. św. Karola Boromeusza (Karolanki), ul. Krakowska 15/17, tel. 34 365-24-21; kaplica p.w. św. Karola Boromeusza
2. Małe Siostry Baranka – Dominikanki, ul. Krakowska 15/17, tel./ fax 34 365-48-36, kaplica bez tytułu i patrona
3. SS. Honoratki, ul. Krakowska 30 m. 33, tel. 34 324-15-30
4. SS. Honoratki – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Ogrodowa 35, tel. 34 324-39-91, 34 362-10-49, kaplica p.w. św. Antoniego z Padwy; kapelan – ks. kan. Lucjan Nowakowski, tel. 34 365-11-72
Miejscowość: ulice:
Aleja Najwiętszej Maryi Panny (1-13 i 2-14), Berka Joselewicza, Cmentarna, Galla, Garibaldiego, Garncarska, Jaskrowska, Kawia, Kiedrzyńska, Kozia, Krakowska (do 11 i 14), Krótka, Mirowska (do rzeki Warty), Nadrzeczna, Plac Daszyńskiego, Plac Bohaterów Getta, Przesmyk, Senatorska, Spadek, Stary Rynek, Targowa (do 25 i 14), Tartakowa, Warszawska (do nr 123/125 i 142), Wilsona
Instytucje z pastoralną opieką parafii: Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Garncarska 61 , tel. 34 324-36-79
Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. Warszawska 98, tel. 34 361-36-65
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Warszawska 142, tel. 34 361-26-20
Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Warszawska 31, tel. 34 324-63-59
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, ul. Krótka 22, 34 324-10-13
Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Kochanowskiego: LH, LE, LO, ZSZ, ul. Warszawska 142, tel. 34 365-64-50 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Warszawska 31, tel. 34 324-63-59
Proboszczowie dotychczasowi: ks. Franciszek Mirecki (1925-48)
bp Stanisław Czajka (1948-65)
ks. Władysław Gołąb (1965-1995)
ks. Marian Wojcieszak (1995- )
Z parafii pochodzą księża: Mirosław Kokot SDB (1962)
biskup pomocniczy Antoni Józef Długosz (1965, bp 1994)
Jarosław Wolski (1982)
Marek Sendal (1989)
Eugeniusz Sochacki OFM ( )
Cmentarz: Kule: odległoć 2,5 km, w administracji Kurii Metropolitalnej, Zarząd: ul. Cmentarna 47, tel. 34 325 -32- 22

Ogłoszenie o przetargu

Rys historyczny: Ta najstarsza parafia w Częstochowie i świątynia-matka wszystkich kościołów miasta i okolicy powstała być może już w II połowie XIII w., a pierwsza historyczna wzmianka o niej została zawarta została w wykazie świętopietrza z lat 1325-27. Jej siedzibą był drewniany kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze, a od 1382 r. kościół św. Zygmunta (postawiony najprawdopodobniej po roku 1356, tzn. po otrzymaniu przez Częstochowę praw miejskich). Ówczesny proboszcz częstochowski ks. Henryk Biel, za zgodą biskupa Jana Radlicy, zrzekł się bowiem kościoła na Jasnej Górze na rzecz OO. Paulinów sprowadzonych do Polski z Węgier dla opiekowania się Cudownym Obrazem Matki Bożej, przywiezionym tu przez księcia Władysława Opolczyka. Parafia św. Zygmunta była zarządzana przez księży diecezjalnych do 1474 r. W tym roku oddano ją w administrację OO. Paulinom, którzy przy niej założyli klasztor i prowadzili duszpasterstwo do 1864 r. tj. do czasu skasowania klasztoru przez władze carskie. Świątynia św. Zygmunta była wielokrotnie rozbudowywana i modernizowana. W ostatniej dekadzie do najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w prezbiterium kościoła należą, m.in.: jego przebudowa, położenie granitowej posadzki i montaż witraży. Od marca 1973 r. w tym kościele trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Przy tej świątyni 06.06.1979 r. odbyło się spotkanie Ojca świętego Jana Pawła II z wiernymi diecezji częstochowskiej.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki